Den løbende kontrol i 2016

I 2016 efterkontrollerede Miljømærkning Danmark cirka en tredjedel af alle virksomheder med en dansk licens til Svanemærket eller EU-Blomsten. Efterkontrollen sikrer, at miljømærkede produkter og serviceydelser fortsat lever op til de fastsatte krav, og at mærkerne bliver brugt korrekt i markedsføringen.

Kontrolrapport_16_745x442

Når forbrugere og professionelle indkøbere vælger et miljømærket produkt eller en miljømærket serviceydelse, skal de kunne stole på, at det lever til skrappe miljø- og kemikaliekrav. 

Derfor gennemgår Miljømærkning Danmark ikke kun en masse dokumentation og tager på kontrolbesøg, inden et produkt bliver certificeret med et miljømærke. De udfører også løbende kontrol. Både en efterkontrol af virksomheder, der allerede har licens, og en markedsovervågning, der ser på, hvordan miljømærkerne bruges til markedsføring:

- Miljømærkerne skaber tillid. Med vores kontrol sikrer vi, at miljømærkede produkter lever op til de krav, de skal. Vi sikrer også, at produkterne bliver markedsført korrekt, og at der ikke er nogen, der misbruger mærkerne. Alt sammen for at sikre en fortsat høj tillid til miljømærkerne blandt forbrugere og virksomheder, siger kontrolchef, Trine Pedersen, fra Miljømærkning Danmark.

Efterkontrol med fokus på kemikalier og energi

I 2016 foretog Miljømærkning Danmark efterkontrol hos cirka en tredjedel af de 354 virksomheder, der har en dansk licens til Svanen eller Blomsten. Og fokus lå i år på virksomhedernes forbrug af kemikalier og energi.

- Vi har fx efterkontrolleret bilvaskehallers spildevand for tungmetaller – og hotellernes forbrug af vand, energi, affald og kemiske produkter. Et andet eksempel er, at vi har kontrolleret produktspecifikationer for plejeprodukter, dvs. at vi har sikret, at der faktisk er de ingredienser i fx shampoo og creme, som vi tidligere har godkendt, forklarer Trine Pedersen.

Efterkontrollen viste flere tilfælde, hvor produkter eller ydelser ikke levede op til de krav, de skal. Der var primært tale om mindre afvigelser, som hurtigt blev rettet – bortset fra et enkelt tilfælde, hvor licensen blev inddraget, og virksomheden dermed ikke må markedsføre sine produkter som miljømærkede.

Selv om antallet af miljømærkede produkter er steget markant gennem årene og nu er på mere end 14.000, bliver der ikke inddraget flere licenser i dag end tidligere, dvs. 0-3 årligt. Dette viser, at licenshaverne er gode til at overholde kravene og rette op på de fejl eller mangler, der registreres i efterkontrollen.

Markedsovervågning for at undgå falsk markedsføring

I markedsovervågningen blev der registreret 62 overtrædelser. Mere end 90 % af overtrædelserne blev fundet hos virksomheder, der ikke har licens til Svanemærket eller EU-Blomsten.

- Svanens og Blomstens krav bliver løbende strammet. Det betyder, at alle miljømærkede produkter skal dokumentere, at de lever op til de nye krav. I vores markedsovervågning har vi derfor typisk fokus på de produktgrupper, hvor kravene er blevet skærpet. Derfor havde vi i 2016 fokus på brændeovne, hvor vi registrerede 20 overtrædelser. Og her skyldtes overtrædelserne primært, at producenten ikke længere havde licens, men stadig brugte Svanemærket i virksomhedens markedsføring, fortæller Trine Pedersen.

Også blandt rengøringstjenester blev der fundet en del eksempler på misbrug af Svanemærket. Her blev Svanen 14 gange brugt til at profilere hele virksomheden, selvom det kun var nogle af rengøringsmidlerne, der var svanemærkede. Det er dog kun et svanemærket rengøringsselskab, der må bruge Svanemærket til markedsføring. En svanemærket rengøringsservice lever nemlig ikke kun op til krav om brug af miljømærkede rengøringsmidler, men har bl.a. også et lavt forbrug af rengøringsmidler, minimal affaldsmængde, lav miljøbelastning fra transport samt uddannelse af personalet.

Resultaterne af den løbende kontrol vidner om, at mange virksomheder ser miljømærkerne som effektive og eftertragtede markedsføringsredskaber. Men de vidner også om, at kontrollen har en effekt, idet alle fejlene er blevet rettet, så reglerne nu er overholdt.

Læs hele kontrolrapporten for 2016