Et kvart århundrede med EU's grønne blomst

Det ser måske ikke ud af meget, det mælkebøttelignende grønne og blå logo. Men i 25 år har EU’s miljømærke Blomsten drevet det globale marked i en mere bæredygtig retning og samtidig gjort det lettere at være miljøvenlig forbruger og indkøber.

EUB_25_aar_745x442

Princippet er enkelt nok: Det handler om at gøre det nemt for den offentlige indkøber og forbrugeren at vælge grønt, når toiletpapir, elektronik og rengøringsmidler købes ind. Produkter, der er blandt de mest bæredygtige i klassen, kan gøre sig fortjent til EU-Blomsten, og alt fra vaskeklude til vandrehjem er blandt de 40.000 varer og tjenester i EU, der har fået en Blomsten-certificering.

Danmark har været med i alle 25 år og har gødet jorden for, at Blomsten er blevet en bred, frivillig og troværdig mærkningsordning, som forbrugere kan stole på. Og forbrugerne har nu for alvor taget mærket til sig. I 2010 kendte 29 % af danskerne Blomsten, mens tallet i 2016 var steget til 44 %.

Bæredygtighed i bred forstand

Det er naturligvis altafgørende, at indkøbere og forbrugere kan stole på, at mærket betyder maksimal miljøvenlighed. Derfor vurderes miljøpåvirkningen på hele det Blomst-mærkede produkts rejse, fra råmateriale til det kasseres af slutbrugeren. Det sikrer, at miljøbelastningen ikke skubbes fra en fase til en anden, eksempelvis fra produktion til forbrug, for at skjule den reelle miljøbelastning, forklarer Lisbeth Engel Hansen fra Miljømærkning Danmark:

”Produkter med EU-Blomsten lever op til skrappe miljøkrav i alle relevante faser af produktets livscyklus. Herved mindskes det samlede aftryk på miljø og klima. Der er derfor krav til f.eks. energiforbruget ved produktion af papirprodukter, eller til hvor meget el det kræver at bruge sine elektriske og elektroniske produkter. Derudover er der skrappe krav til kemikalier til gavn for både miljøet, dem, der fremstiller de miljømærkede produkter, og dem, der skal anvende dem.”

Selvom mærket er fyldt et kvart århundrede, er kriterierne fulgt med markedets udvikling. Kravene revideres løbende, så de hele tiden er på forkant med, hvad producenterne kan levere. Når der sælges flere varer med Blomsten, bliver det billigere og nemmere for producenterne at producere bæredygtigt, og så kan kravene skærpes yderligere og være med til at bane vejen for mere bæredygtighed på det konventionelle marked.

Fælles standarder

En del af fidusen ved et fælleseuropæisk miljømærke er, at det fastsætter en fælles standard, som indkøberne og producenterne nemt kan navigere efter. Derfor har mærket også betydning uden for EU’s grænser, fortæller Lisbeth Engel Hansen fra Miljømærkning Danmark:

”Branchen har anset EU-Blomsten som en god og nem måde at arbejde med miljø på. Det betyder også, at producenter andre steder i verden, herunder også i Asien, nu kan levere produkter, som lever op til EU-Blomstens miljøkrav.”

EU-Blomsten er med sine 25 år altså stadig en vigtig spiller i arbejdet for et bedre miljø og klima og for en europæisk omstilling til større miljømæssig bæredygtighed. Og som både offentlig indkøber og forbruger kan man trygt navigere efter det grønne og blå symbol. Ved at lægge EU-Blomsten i indkøbskurven skåner man natur og miljø, passer på egen og andres sundhed, sparer på jordens ressourcer og viser omtanke for fremtidens klima. Og det helt uden, at man behøver at sætte sig ind i komplicerede miljøproblematikker og lange varekæders fodaftryk.

EUB_25_tekstboks

Artiklen er udarbejdet af Forum for Bæredygtige Indkøb i maj 2017 og er ligeledes publiceret på Forums hjemmeside