Aarhus Kommune gav gode råd til CSR-arbejdet

Organiseringen skal være på plads, og der skal være et politisk mandat, som sikrer ressourcer i form af økonomi og kompetencer. Derudover gælder det om at udnytte nogle af de gode tilbud og værktøjer, der findes. Sådan lød det fra Aarhus Kommune, der gav gode råd om at arbejde med CSR og bæredygtighed på SKI’s årsmøde.

Oplæg SKI 745x300

Der var livlig snak og god stemning, da omkring 400 indkøbere og udbudskonsulenter tirsdag den 23. januar stævnede sammen til SKI’s årsmøde i København under temaet: Når indkøb er mere end ”bare” pris. SKI’s direktør Signe Lynggaard Madsen bød velkommen og fortalte, at der er mange nye tendenser inden for indkøb, som alle må forholde sig til – herunder øgede fokus på at sikre at krav om CSR, grønne indkøb og miljømærker overholdes.

Indkøbs- og udbudschef i Aarhus Kommune, Anette Juhl Winther, var inviteret til at give gode råd til at komme i gang med CSR i indkøb og udbud. Aarhus Kommune har arbejdet med CSR og bæredygtighed i udbud i mange år og er blandt de kommunale frontløbere på området. Indsatsen involverer medarbejdere fra alle kommunens fem forvaltninger og dækker alt fra løn- og ansættelsesforhold til økologiprocenter og krav om miljømærker. Derfor har Anette Juhl Winther mange erfaringer og stor indsigt at dele ud af.

Organiseringen skal være på plads

”Aarhus Kommune er en stor kommune med 30.000 ansatte og et årligt indkøbsbudget på 5 mia. kr. Derfor er det vigtigste første skridt at få organiseringen på plads og at sikre det politiske mandat. Topledelsen skal tages i ed, og der skal afsættes de nødvendige ressourcer i form af økonomi og kompetencer til at arbejde med CSR og bæredygtighed”, fortalte Anette Juhl Winther.

Aarhus Kommune er medlem af POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb), og Anette Juhl Winther talte varmt for POGI, som den lette vej til grønne indkøb. POGI har sat konkrete mål for grønne indkøb og udviklet miljøkriterier, som kan kopieres direkte ind i et udbudsmateriale og bruges af alle – både medlemmer og ikke-medlemmer.

POGI har mål om miljømærkede indkøb

POGI har mål om miljømærkede indkøb inden for bl.a. rengøring, bleer og tryksager. Det betyder, at der inden for disse områder skal indkøbes varer og serviceydelser, som er mærket med Danmarks officielle miljømærker, det nordiske miljømærke Svanemærket eller EU’s miljømærke EU-Blomsten.

”Miljømærkerne gør det også lettere at stille miljøkrav, fordi indkøberne ikke selv skal udvikle kravene. Og de gør det lettere at kommunikere miljøindsatsen, fordi der kan henvises til miljømærkerne og mærkerne kan ses på fx håndsæbe og bleer. Samtidig er miljømærkede varer dokumenteret og kontrolleret – dermed bliver kontrolbyrden flyttet over på Miljømærkning Danmark i stedet for at hvile på indkøberne”, forklarer Rikke Dreyer, chefkonsulent i Miljømærkning Danmark, som også deltog på SKI’s årsmøde.

SKI’s varekatalog viser vej til mærkerne

Der var stor ros fra Anette Juhl Winther til SKI for at medtage POGI-kravene i deres udbud af SKI-rammeaftalerne og i varekatalogerne. I SKI’s kataloger kan der desuden sorteres på miljømærkede produkter, ligesom der kan sorteres på eksempelvis energimærker for strømforbrugende varer og det røde Ø-mærke på fødevarer. På den måde kan kunderne hurtigt finde frem til de fx miljømærkede varer. Dertil kommer, at en kunde – fx en kommune – kan vælge alene at stille produkter, der har opnået Svanemærket eller EU-Blomsten, til rådighed for dem, der køber ind på aftalerne. Der kan nemlig laves et udtræk til kommunens eget varekatalog, der udelukkende indeholder fx miljømærkede produkter.