Ny formand for Dansk Miljømærkenævn

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har netop udpeget Søren Kjærsgaard til formand for Miljømærkenævnet. Den nye formand ser frem til at fortsætte indsatsen med at udvikle miljømærkerne i Danmark og til at fortsætte samarbejdet med de andre nordiske lande.

Søren Kjærsgaard er den nye formand i Dansk Miljømærkenævn

I forbindelse med udløbet af Nina Schiøtz periode som formand for Miljømærkenævnet, har miljø- og fødevareministeren udpeget Søren Kjærsgaard til formand for Miljømærkenævnet.

- Jeg er meget glad for og beæret over at få mulighed for at videreføre det succesfulde arbejde, som Nina Schiøtz har udført gennem mange år. Hun har sammen med Miljømærkenævnet og Miljømærkning Danmark sat et betydeligt aftryk på indsatsen for at gøre det enkelt for danskerne at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter og serviceydelser. Det er samtidig sket i et stærkt samspil med danske virksomheder i deres bestræbelser på at styrke deres konkurrenceevne, fremme deres ressourceeffektivitet samt bidrage til at skabe nye forretningsmodeller og innovative løsninger, udtaler Søren Kjærsgaard.

Miljømærkenævnet består af en række organisationer, der repræsenterer handels-, industri-, miljø- og forbrugerinteresser. Nævnet er nedsat af miljøministeren, og dets formål er at udbrede kendskabet til miljømærkerne Svanemærket og EU-Blomsten.

Miljømærkernes popularitet er i løbet af de seneste år fortsat med at vokse. Mens der i begyndelsen af 2011 var færre end 6.000 produkter og serviceydelser med Svanemærket og EU-Blomsten, er tallet nu oppe på mere end 15.000. Mærkerne findes bl.a. på sæbe, vaskepulver, bagepapir, legetøj, byggematerialer, møbler, trykkerier, bilvaskehaller og hoteller.

- Vi overforbruger jordens ressourcer, og verdens affaldsmængder stiger og stiger. Der er med andre ord hårdt brug for den cirkulære økonomi, hvor vi gør det, der er affald for nogen, til nyt råstof for andre. Et opgør med den lineære form, hvor virksomheder producerer en vare og sælger den til forbrugeren, som smider den ud, når den er brugt. I Danmark har vi alle muligheder for at være i front med nye innovative løsninger gennem et tæt samspil mellem organisationer, der repræsenterer handels-, industri-, miljø- og forbrugerinteresser, og en stor faglighed i vores sekretariat, udtaler Søren Kjærsgaard, og illustrerer mulighederne med et par frontløbervirksomheder fra sin hjemkommune Holbæk:

- Eksempelvis har Fors A/S sammen med to andre virksomheder bevist, at det kan lade sig gøre at lave nye plastprodukter i høj kvalitet af det plast, der ellers ryger til forbrænding. Det er banebrydende resultater – og vil på sigt både kunne skabe nye arbejdspladser, gøre den danske plastindustri mere konkurrencedygtig og reducere CO2-udledningen. Et andet eksempel er det svanemærkede Berendsen-vaskeri i Holbæk, der vasker i regnvand, og som har en vision om at blive drikkevandsløst vaskeri i 2020. Det er innovative løsninger, der ikke bare er grønne, men også forretningsmæssigt fornuftige. Tilsvarende har Svanemærket og EU-Blomsten fokus på både cirkulær økonomi og bæredygtig udvikling – og på at være et attraktivt og frivilligt tilbud til virksomheder. Derfor glæder jeg mig meget til mit arbejde i Miljømærkenævnet.

Blandt Miljømærkenævnets opgaver er at fastlægge den danske holdning til kravene til det nordiske miljømærke Svanemærket. Formanden er uafhængig af myndigheder og brancheorganisationer og har en væsentlig rolle i at repræsentere Danmark i det Nordiske Miljømærkenævn, der fastsætter kravene endeligt.

Der findes i dag 57 forskellige produktgrupper, hvor man kan opnå licens til Svanemærket, mens der findes 28 forskellige produktgrupper, hvor man kan opnå licens til EU-Blomsten.  


Kort om Dansk Miljømærkenævns nye formand