Københavns Kommune har taget et vigtigt initiativ

Dette er et vigtigt initiativ. Det er godt, at Københavns Kommune melder klart ud – og at de gør det i så god tid, inden de går i udbud med den kommende indkøbsaftale på legetøj. Sådan lød nogle af de mange positive reaktioner på kommunes beslutning om markedsinvolvering på miljømærket legetøj, da producenter, leverandører og indkøbere onsdag den 19. september mødtes til dialog på Københavns Rådhus.

Invitation til møde om Københavns Kommunes indkøbspolitik for miljømærket legetøj

Drivkraften for dialogmødet var Københavns Kommunes politik om miljømærket indkøb, som betyder, at kommunen både vil indkøbe miljømærkede produkter på områder, hvor der findes et stort miljømærket udvalg, men også vil fremme markedet på områder, som fx legetøj, hvor udbuddet af miljømærkede produkter i dag er begrænset.

Dialogmødet var det første vigtige skridt på vejen for at modne markedet for miljømærket legetøj. Derfor var det også en spændt direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen Pernille Andersen, der bød velkommen og glædede sig over, at så mange leverandører og producenter af legetøj var mødt frem.

”Københavns Kommune køber hvert år ind for samlet 14 mia. kr. Og vi har fokus på, hvordan de mange penge kan understøtte vores vision om bæredygtighed. Derfor vil vi i dialog med jer leverandører om, hvordan I kan bidrage til vores mål for bæredygtighed. Jer leverandører, som er her i dag, I er first movers, og det vil vi gerne understøtte – og det er vores håb, at dialog fører til, at vi får mere miljømærket legetøj på markedet”, sagde adm. direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen, Pernille Andersen.

Københavns Kommune har henover sommeren modtaget 36 såkaldte interessetilkendegivelser fra andre kommuner, som også ønsker mere miljømærket legetøj. En af disse kommuner er Frederiksberg Kommune, som også deltog på mødet. Afdelingschef i kommunen, Adam Hey, beskrev opfølgning og kontrol af kontraktskrav – som fx krav om, at legetøj skal være fri for hormonforstyrrende og allergifremkaldende stoffer – som et rent mareridt. Vi skal frem mod en situation, hvor vi i højere grad kan erstatte kontrol med tillid. Den tillid kan man netop have til de officielle miljømærker, hvor en tredjepart har taget sig af kontrollen.

På den anden siden af bordet er oplevelsen tilsvarende: 

”Det er en sælgers mareridt at skulle dokumentere opfyldelse af disse mange krav”, sagde salgschef i dantoy, Anne Krogh Harding, og fortsatte: 

”Derfor er det en kæmpe fordel for os, at vi har svanemærket vores produkter. Det betyder nemlig, at vi kan dokumentere, at vi overholder kravene, blot ved at vise vores licens til Svanemærket”.

Udover oplæg og debat fik Københavns Kommune også konkrete ønsker og input fra leverandører og producenter af legetøj til kommunens kommende udbud. Et par af de gode råd lød således:

  • Der skal slås på tromme allerede nu: Fortæl højt, klart og utvetydigt, så hele branchen hører det, at der bliver krav om et vist sortiment af svanemærkede produkter, når Københavns Kommune sender aftalen om legetøj i udbud.
  • Overvej at stille krav om miljømærker som del af kontraktens gennemførelse, så der fx udløses en bonus, når nye miljømærkede produkter kommer med i sortimentet.
  • Sørg for gennemsigtighed i pointgivningen, hvis miljømærker indgår som pointkrav, når der tildeles kontrakt.

Udbudskonsulent i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning, Dorthe A Dornonville de la Cour, som skal varetage udbuddet af kommunens kommende aftale på legetøj rundede mødet af med en opfordring til leverandørerne om at henvende sig til hende så tidligt som muligt – og gerne allerede nu –  med deres forslag til ønsker og forslag til udbuddet:

”Udbudsmaterialet bliver sendt i høring på Comdia Dialog, og her vil alle have adgang til at kommentere på materialet, men jo tidligere I kommer på banen med jeres ønsker og idéer, jo større mulighed har vi for at tage højde for det, når vi skruer udbuddet sammen”.

Fakta om Københavns Kommunes miljømærkepolitik og kommende udbud af legetøj

Københavns Kommunes politik om miljømærket indkøb kan hentes på kommunens hjemmeside.
Politikken om miljømærket indkøb betyder, at

  • Københavns Kommune altid vil gå efter Svanemærket og EU-Blomsten, når de skal købe ind på områder, hvor der er et stort udvalg af miljømærkede produkter. 

  • På områder, hvor der ikke er et stor udvalg af miljømærkede produkter, vil Københavns Kommune hvert år udvælge 2-4 områder, som der sættes særligt fokus på gennem en tidlig markedsinvolvering.

  • I 2017/18 omfatter markedsinvolveringen legetøj og kontormøbler.

Københavns Kommunes kommende rammeaftale på legetøj udbydes i løbet af 2019.
Der bliver i aftalen stillet krav om et vist sortiment af svanemærkede produkter*. 
Der bliver skriftlig markedsdialog inden gennem Comdia Dialog. 

*Der henvises ikke til EU’s miljømærke EU-Blomsten, idet EU-Blomsten ikke har kriterier for legetøj.