Miljømærkerne er med i regeringens strategi for cirkulær økonomi

Regeringen har netop offentliggjort sin strategi for cirkulær økonomi. Her fastslår regeringen, at den vil understøtte udbredelsen af Svanemærket og EU-Blomsten – og arbejde for at miljømærkerne i endnu højere grad fremmer cirkulær økonomi. Samtidig kan miljømærkerne være med til at realisere flere initiativer i strategien.

Miljømærkerne er med i regeringens strategi for cirkulær økonomi

Lørdag den 1. september lancerede miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og erhvervsminister Rasmus Jarlov regeringens Strategi for cirkulær økonomi. Den nye strategi følger op på anbefalingerne fra regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi med seks indsatsområder og 15 initiativer. Initiativerne skal bidrage til at omstille Danmark til en mere cirkulær økonomi, og regeringen har afsat 116 mio. kr. til at sætte skubbe i udviklingen.

- Vi er nødt til at se med mere kritiske øjne på vores uholdbart store forbrug af naturressourcer. Ved at bruge færre materialer og øge genanvendelsen kan virksomheder få mere værdi ud af mindre. Og samtidig giver det et bedre miljø, hvis vi bruger råvarerne så fornuftigt og så mange gange som muligt, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Regeringen vil styrke udbredelsen af Svanemærket og EU-Blomsten

Svanemærkets og EU-Blomstens er nævnt under det 3. indsatsområde i strategien, som er ”Cirkulær økonomi gennem design”. Design af produkter er nemlig afgørende for omstillingen til en cirkulær økonomi, da valgene i designfasen af fx materialer og kemikalier er bestemmende for produktets levetid, og for om komponenter og materialer kan bruges igen med en høj værdi.

De officielle miljømærkers styrke i forhold til cirkulær økonomi er omtalt i initiativ 5 ”Indarbejde cirkulær økonomi i produktpolitikken”:
”Det nordiske Svanemærke og EU-blomsten stiller på en række områder krav om cirkulær økonomi for de mærkede produkter og services. Miljømærkerne gør det dermed nemmere for forbrugere, virksomheder og det offentlige at købe cirkulært ind, hvilket bidrager til en markedsdrevet omstilling til en mere cirkulær økonomi.” 
Derfor vil regeringen ifølge den nye strategi understøtte udbredelsen af Svanemærket og EU-Blomsten, samt arbejde for at miljømærkerne i endnu højere grad fremmer cirkulær økonomi.

Læs også ”Advisory Board: Omsætning af miljømærkede varer skal firedobles” 

Svanemærket byggeri er på forkant

Regeringens strategi har flere steder fokus på bæredygtigt byggeri – særligt strategiens 13. initiativ om at udvikle en frivillig bæredygtighedsklasse. Her vil der være stor viden at hente fra Svanemærkets krav til byggerier:

- Svanemærkets krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer og kemiske produkter reducerer både miljøbelastningen under produktion og kemieksponeringen i brugsfasen. Men de understøtter også muligheden for, at materialerne kan recirkuleres senere i livscyklus. Det samme gør kravet om en materiale-logbog, fordi den sikrer overblik over, hvilke materialer og kemiske produkter der indgår i byggeriet, og hvor de er placeret. Netop tiltag, der skaber mulighed for at spare på jordens ressourcer, fordi materialerne vil kunne genanvendes, forklarer Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark. 

Læs mere i artiklen ”Svanemærket byggeri og cirkulær økonomi”

Miljømærker kan fremme cirkulære indkøb i det offentlige

Regeringens strategi for cirkulær økonomi har også flere steder fokus på, hvordan offentlige indkøb kan og skal være med til at fremme cirkulær økonomi. Eksempelvis initiativ 7, der handler om at fremme cirkulære indkøb. Og initiativ 8, som vil øge fokus på totaløkonomi i offentlige indkøb. Her vil regeringen arbejde for, at totalomkostninger og livscyklusvurderinger i højere grad indgår i beslutningsgrundlaget for offentlige indkøb og byggeri, så den offentlige indkøber og bygherre træffer beslutning ud fra de samlede omkostninger i stedet for indkøbsprisen alene. 

- Også her er Svanemærket og EU-Blomsten brugbare redskaber. Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er nemlig med i vurderingen, når Svanemærket og EU-Blomsten fastsætter krav til en produkttype. Ydermere bygger miljømærkernes krav på en tilgang til livscyklus, hvor der tænkes i cirkulære kredsløb med fokus på, at ressourcerne skal kunne anvendes igen og igen. Derudover har det offentlige mulighed for at vælge miljømærkede serviceydelser, fx rengøringsservice, tekstilservice og kantinedrift, hvor der er fokus på både cirkulær økonomi og miljø – og hvor man køber en samlet service, hvilket giver overblik om den samlede udgift, forklarer Martin Fabiansen og tilføjer: 

- En anden styrke er, at udbudsloven giver offentlige indkøbere mulighed for at stille krav om miljømærker. Det gør det nemmere og mindre ressourcekrævende at udarbejde og gennemgå udbudsmateriale. Samtidig bliver konkurrencen mere fair, fordi det er nemmere at gennemskue, om et produkt er et miljømæssigt godt valg eller ej. 

Se også "10 styrker i forhold til cirkulær økonomi"