Kommunerne spiller en vigtig rolle for grøn omstilling

Har kommunerne et ansvar for at tage højde for miljø og klima i deres indkøb? Og tror du, at miljømærkerne kan være med til at sikre et grønnere Danmark? Et engageret og veloplagt publikum var ikke i tvivl og gav deres JA tilkende med en skov af grønne kort, da de deltog i debat om grøn omstilling og indkøb på folkemødet.

Folkemøde debat med Svanemærket i Allinge

Kommunerne køber hvert år varer og serviceydelser for 100 mia. kr. Det betyder, at alle kommuner kan bidrage til et mere bæredygtigt Danmark ved at stille miljøkrav i indkøb og udbud.

På årets folkemøde på Bornholm satte Miljømærkning Danmark og Grakom fokus på, hvordan offentlige indkøb kan bidrage til grøn omstilling og cirkulær økonomi. Det skete ved et velbesøgt arrangement fredag eftermiddag med titlen ”Grøn omstilling i kommunerne gennem miljømærkede indkøb”.

Her bidrog fem veloplagte paneldeltagere til, at de fremmødte fik et 360° perspektiv på kommunernes mulighed for at bidrage til et grønnere Danmark gennem miljømærkede indkøb.

Budskabet fra Flemming Besenbacher, formand for Carlsbergfondet og Regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi, var klart:

”Det offentlige har et stort ansvar for at sikre, at de mange offentlige indkøbskroner bringes i spil i den grønne omstilling”.

Samtidig var der ros til kommunernes indsats – særligt til Københavns Kommune, som var repræsenteret i panelet ved Jonas Bjørn Jensen, som sidder i borgerrepræsentationen for socialdemokratiet. København er allerede nået langt i omstilling til mere bæredygtige indkøb og har sat sig ambitiøse mål for miljømærkede indkøb, som Jonas Bjørn Jensen opfordrede andre kommuner til at læne sig op af:

“Det er naturligt, at vi som landets største kommune går forrest, og jeg håber, at andre kommuner følger med”.

Undervejs blev publikum spurgt om deres holdning til grønne indkøb og miljømærker – og her var bred enighed om, at kommunerne spiller en stor rolle, og at miljømærker kan være med til at sikre et grønnere Danmark. På spørgsmålet om, hvorvidt de ville fremme miljømærkede indkøb i deres kommune, viste en skov af grønne kort ligeledes et stort engagement og vilje. I den forbindelse opfordrede Jonas Bjørn Jensen fra Københavns Kommune deltagerne til at skrive til deres lokalpolitikere og fortælle dem, hvis de synes, at grønne og miljømærkede indkøb er vigtigt:

“Det betyder rent faktisk noget, hvis der kommer sådan en mail i ens indbakke”, sagde Jonas Bjørn Jensen.

Debatten fandt sted på folkemødet hos GraKom, som også var blandt paneldeltagerne.

“Vi glæder os over Københavns kommunes politik om miljømærkede indkøb. Det er klart den rigtige vej at gå. Der findes i dag et hav af mærker og certificeringsordninger, så derfor mener vi i Grakom at det er vigtigere end nogen sinde, at der stilles konsekvente krav, som er både væsentlige for produktets miljøaftryk gennem hele livscyklus og som reelt kan kontrolleres af kunderne selv. I Københavns kommunes tilfælde, har de valgt at stille krav om de officielle mærker – Svanemærket og EU-Blomsten og det mener vi er et godt valg”, sagde miljøchef Carsten Bøg, Grakom.

gode råd til miljømærkede indkøb