Nu kan man også svanemærke bygningsrenoveringer

Pressemeddelelse  Det største marked for byggeri er i dag bygningsrenovering og vedligeholdelse. Og vil man sikre sig, at renoveringen både fører til lav energianvendelse og godt indeklima kan man nu vælge en svanemærket renovering. Svanemærket sikrer samtidig, at affald fra renoveringen bliver håndteret korrekt, og at nye byggeprodukter lever op til skrappe miljø- og sundhedskrav.

Nu kan man også svanemærke bygningsrenoveringer

Mange bygninger i Norden har nået renoveringsalderen. Bygningsejere, almene boligselskaber og kommuner står dermed overfor at skulle renovere en stor del af deres bygningsmasse i løbet af de kommende år. For første gang får de nu mulighed for at svanemærke renoveringerne. 

- Byggebranchen spiller en essentiel rolle i forhold til at sikre en bæredygtig fremtid, og renovering udgør en stadig stigende opgave for branchen. Derfor har det været oplagt for Nordisk Miljømærkning at udvikle kriterier for renovering, som sikrer, at renoveringen lever op til skrappe miljøkrav, fortæller Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark. 

De nye kriterier stiller bl.a. krav om, at der sker en grundig miljøkortlægning af bygningen og har fokus på genanvendelse af byggematerialer, korrekt håndtering af farligt affald samt et godt indeklima i den renoverede bygning. 

- Svanemærket kræver en mere omfattende tilstandsanalyse og miljøkortlægning, end man normalt ser ved renoveringer. Fx kræver Svanemærket en kemisk analyse af flere stoffer end almindelige miljøkortlægninger gør. Samtidig er grænseværdierne for uønskede stoffer lavere end myndighedernes krav. For at begrænse brugen af ressourcer skal der ligeledes udarbejdes en plan for bevaring og genbrug af bygningsdele og -materialer, forklarer Martin Fabiansen. 

Det har i mange år været muligt at svanemærke nybyggeri, og der findes i dag mere end 4.000 svanemærkede lejligheder, huse og daginstitutioner i Norden – og mere end 7.000 nye er på vej. Netop erfaringerne med at svanemærke huse, lejligheder, skoler og daginstitutioner ligger til grund for udviklingen af kriterierne for renovering. 

- Svanemærket vil gerne være med til at fremme cirkulær økonomi. Derfor er der til både nybyggeri og renovering krav om, at der bliver udarbejdet en digital logbog over, hvilke materialer og kemiske produkter der bliver brugt, og hvor de er placeret i byggeriet. Dette øger muligheden for genanvendelse – og dermed mindre ressourceforbrug og mindre affaldsmængder, siger Martin Fabiansen og fortsætter:

- Derudover udmærker en svanemærket renovering sig ved at være et godt valg for klimaet. Svanemærket kræver nemlig, at bygningen efterfølgende skal have et lavt energibehov, der svarer til renoveringsklasse 1 i henhold til Bygningsreglementet. Vælger man en svanemærket renovering er man altså med til at sikre, at bygningsreglementet for energirenovering bliver efterlevet, hvilket er en af de nøglepointer, som Realdania har fremhævet på baggrund af rapporten ”Energirenovering af den private boligmasse”. 

Parcelhuse/rækkehuse, lejligheder, ældreboliger og lign., fritidshuse og -lejligheder, skoler og daginstitutioner samt kontorbygninger kan opnå en svanemærket renovering, hvis omfanget af renoveringen, eksklusive nedrivning, udgør mindst 25 % af bygningens værdi (eksklusive grundværdi) – eller hvis renoveringen omfatter 25 % af klimaskallens ydre. 


Kort om svanemærket renovering
En svanemærket renovering er kendetegnet ved:
  • Bygningen har et lavt energibehov efter renovering.
  • Bygningen er miljøsaneret med fokus på både sundheds- og miljøskadelige stoffer og der er taget hånd om farlige materialer og farligt affald.
  • Bygningen har et godt indeklima og lave emissioner fra farlige kemikalier.
  • Nye byggeprodukter, materialer og kemiske produkter lever op til skrappe miljø- og sundhedskrav. 
  • Renoveringen har fremmet genanvendelse af bygningsdele, byggevarer og -materialer.

Læs mere om kravene til svanemærket renovering

Realdanias rapport ”Energirenovering af den private boligmasse”

Kontakt
Miljømærkning Danmark: Nina Vindel, pressekonsulent, 61 92 82 24