Idéer til arbejdet med FN’s verdensmål

Tredjepartscertificeringer som Svanemærket eller EU-Blomsten kan understøtte virksomhedernes egen kommunikation om FN’s verdensmål. Sådan lød en af pointerne på konferencen Mærk Verdensmålene i december.

Idéer til arbejdet med FN’s verdensmål

17 verdensmål, 21 mærkeordninger og mere end 200 engagerede deltagere. Sådan lød opskriften på en vellykket konference i december, som har resulteret i et katalog med 51 idéer til, hvordan virksomheder og organisationer kan styrke deres arbejde med verdensmålene, og hvordan mærkeordninger kan styrke indsatsen. 

Miljømærkning Danmark var en af de mærkeordninger, der holdt oplæg på konferencen. Her præsenterede Heidi Bugge, der er nordisk produktansvarlig, tre ideer til, hvordan mærker bør arbejde med verdensmål i deres kommunikation.

Den første idé havde fokus på, at mærkningsordninger skal tage kvalificeret stilling til verdensmålene og sørge for åben og troværdig kommunikation: 

”Vi bliver ofte eksponeret for virksomheders egne budskaber om, at de understøtter FN’s verdensmål. Det er super godt – men det er også vigtigt, at denne kommunikation er troværdig. Her kan vi som tredjepartscertificering netop sikre troværdig kommunikation ved at verificere, at virksomheden eller dens produkter faktisk bidrager til et eller flere verdensmål,” sagde Heidi Bugge. 

Heidi Bugge understregede, at det samtidig er vigtigt, at mærkerne tager kvalificeret stilling til, hvilke verdensmål de støtter op om – og at de også forholder sig til de underliggende delmål. 

”For mærkningsordninger med produktspecifikke krav, skal det fremgå tydeligt, at ikke alle mærkede produkter bidrager til alle de mål, som mærket samlet set bidrager til. Fx vil en svanemærket træstol pga. skrappe skovkrav bidrage til FN’s mål for livet på land, mens et svanemærket rengøringsmiddel ikke bidrager til dette verdensmål. Og har man forskellige certificeringsniveauer, er det vigtigt at være tydelig omkring de forskellige niveauers faktiske bidrag til verdensmålene.”

Mærkningsordningerne bør kommunikere deres position ift. verdensmålene åbent og transparent på fx hjemmesider, i faktaark og i årsrapporter, så det er tydeligt for både forbrugere, indkøbere og virksomheder, hvilke verdensmål de kan være med til at støtte ved at vælge netop dette mærke.

Heidi Bugge illustrerede sin pointe ved at bruge Svanemærket som eksempel. Helt overordnet bidrager Svanemærket til mål 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion” – og det er uanset produktgruppe. Dvs. uanset om det er shampoo, tøj, møbler, hoteller eller bilvaskehaller. Derudover støtter Svanemærket, ved udvalgte produktgrupper, op om en lang række af de øvrige verdensmål. Dette er uddybet i Nordisk Miljømærknings faktaark, hvor der også er en beskrivelse af, hvilke delmål Svanemærket bidrager til under de enkelte verdensmål. 

Læs også: Svanemærket bagepapir bidrager til otte verdensmål.


Tag ansvaret alvorligt – og tag del i fællesskabet

Idé nummer 2 fra Miljømærkning Danmark byggede videre på den første. Den handlede nemlig om, hvordan mærkningsordningerne skal tage deres ansvar alvorligt:

”Vi kender vores mærkers effekt og krav bedre end dem, der sidder rundt omkring i virksomhederne og skal kommunikere om de mærkede produkter. Derfor skal mærkeordningerne hjælpe med at klæde virksomhederne på, så der sikres konsekvent og troværdig kommunikation om de enkelte mærkers bidrag til verdensmålene. Også på tværs af landegrænser. 
Den sidste idé, som Heidi Bugge, præsenterede, havde fokus på behovet for samarbejde: 

”Det er vores allesammens fremtid det handler om, og opgaven er stor. Derfor skal man gå ydmygt til verdensmålene – for ingen kan indfri målene alene. Vi er nødt til at løse opgaven i fællesskab. Og hvert eneste produkt, virksomhed, mærkningsordning og indsats er vigtige spillere på holdet. ”

Mærk Verdensmålene

Konferencen ”Mærk Verdensmålene” blev afviklet den 5. december 2018 i Børssalen hos Dansk Erhverv. 

Initiativtagere til konferencen var Fairtrade og forfatterne bag bogen ”Mærk din forretning”, Jakob Zeuthen og Lars Ludvigsen.

Læs mere om konferencen og hent idékataloget her.