Ny indkøbspolitik: Københavns Kommune fortsat i den miljømærkede førertrøje

Politikerne i Københavns Kommune vedtog i december en ambitiøs ”Indkøbspolitik 2019-2022”, hvor miljømærkede indkøb og indsatsen for at udvikle markedet for miljømærkede produkter gennem en tidlig og fokuseret markedsinvolvering er i fokus. I 2019 vil markedsinvolveringen omfatte kontorartikler og arbejdsbeklædning.

Ny indkøbspolitik: Københavns Kommune fortsat i den miljømærkede førertrøje

Københavns Kommune er en af Danmarks største offentlige indkøbere og indkøber årligt varer og tjenesteydelser som fødevarer, bleer og rengøringsservice for 8,2 mia. kr. Den nye indkøbspolitik sætter den overordnede retning for kommunens arbejde med indkøb og er dermed et vigtigt signal – både internt og eksternt – om, hvad der er i fokus, når de mange varer og tjenesteydelser indkøbes.

”I København har vi fokus på den grønne omstilling, og vi tager nu endnu et vigtigt skridt mod at blive en mere bæredygtig kommune. Som én af Danmarks største indkøbere, er Københavns Kommune ikke bare en kunde – vi er også med til at sætte retningen og præge markedet. Den indflydelse vil jeg gerne bruge til at sikre, at vi i fremtiden får endnu flere bæredygtige og miljøvenlige produkter på hylderne”, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Et af fem fokusområder i indkøbspolitikken er ”mere ansvarligt og bæredygtigt indkøb”, som kobles til FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Københavns Kommune vil bruge indkøb til at bidrage til opfyldelse af verdensmålene for bæredygtig udvikling, ikke mindst mål nr. 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion”. Det skal bl.a. ske ved at efterspørge og fremme udbuddet af produkter, der er mærket med det nordiske miljømærke Svanemærket eller EU’s miljømærke EU-Blomsten.

Københavns Kommune vil også bruge det eksterne samarbejde til at fremme miljø- og klimahensyn, og har taget initiativ til et samarbejde med SKI og Miljømærkning Danmark om at fremme udbredelsen af miljømærkede varer gennem to-fire markedsinvolveringer årligt. Der er indtil videre påbegyndt markedsinvolvering om miljømærket legetøj og kontormøbler.

I 2019 vil Københavns Kommune i samarbejde med Miljømærkning Danmark og SKI gennemføre markedsinvolvering inden for arbejdsbeklædning og kontorartikler. Københavns Kommune sender arbejdsbeklædning i udbud i 2020, og SKI sender kontorartikler i udbud i 2021. I 2019 vil der endvidere ske en opfølgning på markedsinvolveringen om legetøj og kontormøbler.

Krav om Svanemærket og EU-Blomsten

Indkøbspolitikken fastslår også, at Københavns Kommune fortsat vil prioritere at stille krav om Svanemærket eller EU-Blomsten inden for 26 udvalgte produkter og serviceydelser, fx bleer og rengøringsmidler. De udvalgte produkter og serviceydelser løber samlet set op i en årlig indkøbssum på ca. 300 mio. kr.

Læs også: Ny politik for miljømærkede indkøb i Københavns Kommune

Miljømærkning Danmark glæder sig over Københavns Kommunes nye indkøbspolitik:

”Det er en rigtig god nyhed, at Københavns Kommune har besluttet at fastholde en tydelig og grøn retning for kommunens indkøb. I Miljømærkning Danmark glæder vi os til at fortsætte og udbygge det gode samarbejde med Københavns Kommune om miljømærkede indkøb”, siger direktør i Miljømærkning Danmark Martin Fabiansen og fortsætter:

”Markedsinvolveringen på legetøj og kontormøbler blev taget rigtig godt imod i de relevante brancher. Det, at der er en konkret og tydelig efterspørgsel efter miljømærkede produkter, giver genlyd i markedet og er med til at sikre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Denne sammenhæng er afgørende for virksomheders beslutning om at udvikle og markedsføre mere miljørigtige produkter”.

Læs også: Miljømærkerne og FN’s verdensmål