Svanemærket bagepapir bidrager til otte verdensmål

Uanset om du køber ind til kommunens daginstitutioner, om du har din egen café, eller om du bare godt kan lide at bage, kan du bidrage til en række af FN’s verdensmål ved at gå efter Svanemærket, når du skal vælge bagepapir.

Svanemærket bagepapir bidrager til otte verdensmål

Svanemærket bidrager samlet set til 11 af FN’s 17 verdensmål. Disse varierer alt efter produktgruppe. Som eksempel på dette kan du i denne artikel se, hvordan svanemærket bagepapir bidrager til otte verdensmål. 

Svanemærket bagepapir bidrager først og fremmest til FN’s 12. verdensmål om at sikre ansvarligt forbrug og produktion. Det skyldes Svanemærkets krav til både træråvarer, kemikalier og produktionsproces, samt krav om test for at relevante funktionsegenskaber er opfyldt. Fx skal bagepapir kunne anvendes flere gange.

- Hele produktets livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering – er med i vurderingen, når der bliver fastsat krav til svanemærkede produkter. Det sikrer både ansvarlig produktion og kontrol tilbage i leverandørkæden – og det sikrer mere miljørigtige produkter til slutbrugeren, forklarer Heidi Bugge, der er nordisk produktansvarlig i Miljømærkning Danmark.

Hent faktaark om Svanemærket og FN’s verdensmål


Hele livscyklus bliver tydelig med verdensmålene

Det er dog ikke kun mål 12, man kan være med til at fremme ved at gå efter Svanemærket: 

- Svanemærket sikrer, at bagepapiret i alt bidrager til otte af verdensmålene. På den måde er verdensmålene en rigtig fin ramme for Svanemærket at kommunikere i, da det netop er med til vise, at mærket dækker hele livscyklus, siger Heidi Bugge og forklarer, hvordan kravene til bagepapir bidrager til FN’s delmål 3.9 om udsættelse for farlige kemikalier, som både gavner miljøet og slutbrugernes sundhed: 

- Svanemærket stiller skrappe krav til kemikalier i produktionen af både papirmasse og selve bagepapiret. Fx er der forbud mod at tilsætte fluorstoffer, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende, og som er tungt nedbrydelige i naturen. 

Ved at skulle leve op til krav til udslip af kemikalier og materialer til vandmiljøet, fx COD og AOX forbindelser (klor), bidrager det svanemærkede bagepapir også til delmål 6.3 om at reducere forurening af vand.

Mange krav til gavn for miljø og klima

Svanemærket stiller krav om energieffektiv papirproduktion og krav, der styrer mod lavt CO2-udslip ved brug af fx vedvarende energi og genbrug af varme. Krav, der støtter op om delmål 7.2 og 7.3 om øget andel vedvarende energi og høj energieffektivitet. 

Svanemærket bagepapir bidrager også til delmål 9.4 om øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Der sker gennem krav, der fremmer teknologier med lav CO2- og energibelastning, og som sikrer minimeret udslip til luft og vandmiljø.

Og idet Svanemærkets krav fremmer papirproducenter med teknologier, der har et reduceret CO2-udslip, bidrager bagepapiret også til delmål 13.2 om at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringerne og forebygge deres konsekvenser. 

Derudover bidrager svanemærket bagepapir også både til livet i havet (mål 14) og livet på land (mål 15): 

- Svanemærket stiller krav om minimal udledning af organisk materiale og fosfor til vandmiljøet fra papirproduktion. Det støtter op om FN’s delmål 14.1 om at reducere havforureningen, herunder forurening med næringsstoffer og materialer, der kan føre til iltmangel i vandmiljøet, forklarer Heidi Bugge og fortsætter: 

- Samtidig stiller Svanemærket skrappe krav til de træråvarer, der bliver anvendt i papirproduktionen, hvilket støtter op om flere af FN’s delmål for livet på land. Både delmål 15.2 om bæredygtig forvaltning af skove og delmål 15.5 om at stoppe tab af biodiversitet. Først og fremmest skal træet være lovligt, der skal være sporbarhed på alle træråvarer, og intet må stamme fra beskyttede skovområder. Endvidere skal en høj andel af træet komme fra certificeret skovbrug, hvor der er fokus på bevaring af biodiversitet.