Kommunalt fokus på verdensmål og miljømærker

I Danmark arbejder flere kommuner med at understøtte indsatsen for at nå FN’s verdensmål. Én af disse kommuner er Hjørring – og her spiller indkøb af mere bæredygtige produkter og serviceydelser en central rolle i indsatsen. Derfor bruger kommunen Svanemærket og EU-Blomsten i flere af deres indkøb og udbud samt i deres markedsdialog med leverandører.

Kommunalt fokus på verdensmål og miljømærker
FN’s verdensmål som kommunale gøremål

Hjørring Kommune har siden 2018 arbejdet med at implementere FN’s 17 verdensmål i deres udviklingsplaner og daglige drift. En implementeringsproces, der har krævet og stadig kræver overvejelser om, hvordan og hvor kommunens arbejde kan bidrage til, at Danmark når de nationale mål, der er fastsat.

”Vi har gjort meget for at udfordre egne fordomme. Vi er blevet ved at kigge indad, og nørde verdensmålene for at forstå, hvad det egentligt handler om, og hvordan vi kan bidrage. Derfor har det været vigtigt for os ikke kun at snakke om verdensmålene, men også at handle på det i praksis. Og det er lykkedes ved at indskrive essensen af målene i vores politikker og handlingsplaner. På den måde bliver det også en naturlig del af vores arbejde i hverdagen”, forklarer Lotte Vang, chef for Teknik og Miljø i Hjørring Kommune.

Det betyder, at verdensmålene nu er indtænkt og inkorporeret i kommunens budgetaftale og i flere af kommunens strategier.

Særligt i kommunens Indkøbs -og Udbudsafdeling har verdensmålene fået indflydelse og sat tankerne i gang. Hjørring Kommune oplever, at det offentlige har en stor drivkraft, når det gælder bæredygtige indkøb – og mener derfor, at det vil skabe en betydelig effekt, hvis det offentlige tager verdensmålenes til sig. 

”Hvis det offentlige begynder at tænke anderledes og efterspørge flere miljørigtige produkter i deres indkøb, så kan vi skabe en dominoeffekt, da der også er virksomheder, der vil begynde at omstille sig” uddyber Lotte Vang. 

Fra gøremål til hverdagsmål blandt borgerne

For Hjørring Kommune har det været afgørende at få gjort FN’s verdensmål jordnære i hverdagen. Og ikke kun for medarbejderne selv, men også for kommunens borgere. Hjørring Kommune har derfor inddraget verdensmålene i flere arrangementer for borgerne. Målene har blandt andet været hovedtema til kommunens årlige Naturmøde. Hjørring Kommune tager også del i Danmark for målene – et projekt der omhandler at få de politiske verdensmål omsat til hverdagsmål for borgerne. 

”Der er en helt særlig energi i den dagsorden, som FN’s verdensmål repræsenterer, som er begyndt at brede sig ud over kommunens rammer – ud i virksomheders og borgernes hverdag” siger Lotte Vang, chef for Teknik og Miljø i Hjørring Kommune. 

Kommunen oplever også, at borgerne i øget grad efterspørger miljørigtige produkter– særligt gennem daginstitutionerne. 

”Vi oplever, at flere daginstitutioner køber flere miljørigtige produkter, fordi borgere efterspørger det. Det tager vi som et udtryk for, at befolkningen er blevet mere opmærksomme på, hvilke produkter vores børn og unge bruger i dagligdagen”, siger Ann Skougaard Dyhr, afdelingsleder for Indkøb og Udbud i Hjørring Kommune. 

Verdensmålene og miljømærker – et samspil

Som led i arbejdet med FN’s verdensmål bruger Hjørring Kommune Svanemærket og EU- Blomsten i flere af deres indkøbs -og udbudsaftaler, da det gør arbejdet med grønne indkøb lettere, fordi miljøkravene er udviklet og produkterne kontrolleret af tredjepart.

”Vi arbejder i særdeleshed med mærkerne for at inddrage et miljø -og klimaaspekt i vores indkøb og udbud. Derudover benytter vi os også af SKI-aftaler, hvor miljøkrav er indarbejdet, og vi sætter krav til leverandører om miljømærker på de områder, hvor der findes et vidt udvalg af miljømærkede produkter ”, forklarer Ann Skougaard Dyhr, afdelingsleder i Indkøb og Udbud i Hjørring Kommune.

I takt med stigende efterspørgsel på miljømærkede produkter, oplever kommunen også, hvordan der sker en ændring i antallet af miljømærkede varer og tjenesteydelser.
”Miljømærkerne fylder rigtig meget i vores markedsdialog med leverandørerne. Gennem markedsdialoger med producenter og leverandører får vi også en indikator af, hvilke markeder der er udviklet og modne nok til at kunne levere miljømærkede produkter, og hvor vi skal presse mere på”, uddyber Ann Skougaard Dyhr.

Derudover oplever Hjørring Kommune det som en sikkerhed at stille krav til leverandører om miljømærker. 

”Vi ved, at når et produkt har Svanemærket eller EU-Blomsten, så har det været igennem en kontrol, hvilket giver os en garanti og sikkerhed for produktets kvalitet, og for at der er stillet relevante miljøkrav i hele livscyklus. Dermed får vi et produkt, der bidrager til at løse den miljømæssige udfordring, og derfor også til vores arbejde med FN’s verdensmål”, afrunder Ann Skougaard Dyhr. 

Hjørring Kommunes gode råd til andre kommuner: 

  • Ledelsen skal gå forrest: Det er en forudsætning for succes, at ledelsen går forrest og sætter retning for kommunens indsat for den bæredygtige udvikling. 
  • Bliv ved med at insistere og efterspørge: Det er vigtigt, at man som kommune bliver ved med at efterspørge miljømærkerede produkter for at flytte markedet. 
  • Indgå i markedsdialog: Det er vigtigt at indgå i markedsdialog om miljømærkede produkter med producenter og leverandører - ved at efterspørge kan kommuner også inspirere til bæredygtig erhvervsudvikling.
  • Lad os løfte i flok: Jo flere kommuner, der i fællesskab efterspørger miljømærket produkter, jo større sandsynlighed er der også for at få skabt et større udbud af miljømærkede produkter.