Nordiske forbrugere værdsætter Svanemærket

Pressemeddelelse  Mere end 7 ud af 10 nordiske forbrugere er optaget af, hvad de selv kan gøre for at beskytte miljøet – og for mange spiller mærkningsordninger en vigtig rolle, når de vælger produkter. For næsten 8 ud af 10 forbrugere er det dog afgørende, at mærkningsordningen er objektiv og uafhængig. Dette kan være med til at forklare, at Svanemærket, som i dag fylder 30 år, står stærkere end nogensinde.

Svanemærket fylder 30 år

Hele 75 % af de nordiske forbrugere er optaget af, hvad de selv kan gøre for at beskytte miljøet. Og næsten lige så mange er overbeviste om, at de valg, de træffer som forbrugere, kan gøre en forskel for miljøet. Det viser en ny forbrugerundersøgelse, som IPSOS har gennemført for Nordisk Miljømærking.

Mange af de valg, vi træffer, sker i dagligdagen, når vi vælger mellem produkter. Her spiller mærkningsordninger en vigtig rolle. Ifølge undersøgelsen mener 63 % af de nordiske forbrugere, at miljømærker er et vigtigt redskab, når de vælger produkter.

- Undersøgelsen viser, at mærkningsordninger er vigtige navigationsværktøjer for forbrugerne i hverdagen. For hele 77 % af de nordiske forbrugere er det dog afgørende, at mærkningsordningen er objektiv og uafhængig, fortæller Charlotte Rajsager, marketing- og kommunikationschef i Miljømærkning Danmark. 

Svanemærket, som er Nordens officielle miljømærke, er et af de miljømærker, som forbrugerne med fordel kan gå efter. Svanemærkede produkter er nemlig certificeret af en uafhængig tredjepart.

Svanemærket, som i dag fylder 30 år, er tilsyneladende også et af forbrugernes foretrukne mærker: Hele 93 % af den nordiske befolkning kender Svanemærket, og 76 % svarer, at de har tillid til, at svanemærkede produkter er gode miljøvalg.

Svanemærket blev stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989. Det skete efter, at verden havde været vidne til flere store hændelser med alvorlige miljøkonsekvenser, bl.a. atomulykken i Tjernobyl og hullet i ozonlaget, og to år efter, at ”FN’s Verdenskommisson for miljø og udvikling” havde fremlagt den såkaldte ”Brundtlandrapport”.

Et vigtigt budskab fra kommissionen var, at ansvaret for et bedre miljø og mere bæredygtighed ikke bare lå på et overordnet niveau, men at hver enkelt også har både rettigheder og forpligtelser, når det gælder miljø. Derfor tog Nordisk Ministerråd initiativ til et officielt nordisk miljømærke, som skulle give forbrugerne troværdig miljøinformation om produkter.

- Selvom Svanemærket fylder 30 år, er det mere aktuelt end nogensinde, da vi i dag står over for nye udfordringer om bl.a. at stoppe tab af biodiversitet, spare på jordens ressourcer og bremse klimaforandringer. Her er Svanemærket et godt pejlemærke på indkøbsturen, hvis man gerne vil være med til at gøre en forskel, siger Charlotte Rajsager.

Svanemærket er et livscyklusmærke. Det betyder, at hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen, når kravene til miljømærkede produkter bliver fastsat. Svanemærket findes i dag på mere end 200 forskellige produkttyper inden for 60 forskellige produktgrupper.

Læs også: Svanemærket: 30 år og mere aktuelt end nogensinde

Læs også: 5 facts om Svanemærkets krav

FAKTA OM NORDISKE FORBRUGERE

• 93 % kender Svanemærket
• 75 % er optaget af, hvad de selv kan gøre for at beskytte miljøet
• 71 % er overbeviste om, at de valg, de træffer som forbrugere, kan gøre en forskel for miljøet 
• 63 % mener, at miljømærker er et vigtigt redskab, når de vælger produkter
• 74 % mener, at Svanemærket gør det lettere at træffe valg, der er gode for miljøet
• 76 % har tillid til, at et produkt er et godt miljøvalg, hvis det er svanemærket
• 77 % mener, at det har afgørende betydning, at mærkningsordningen er objektiv og uafhængig i forhold til de produkter, de certificerer. 
Kilde: IPSOS 2019 (maj) for Nordisk Miljømærkning


FAKTA OM SVANEMÆRKET I DANMARK

• 95 % af danskerne kender Svanemærket*
• 63 % af danskerne ser efter Svanemærket, når de vælger varer**
• Svanemærket findes på mere end 60 forskellige produktgrupper.
• Udbuddet af svanemærkede produkter og serviceydelser er på mere end 16.000.
• Udvalget af svanemærkede produkter er bredt – danskerne kan bl.a. se efter mærket på plejeprodukter og makeup, tekstiler og jeans, legetøj, inde- og udemøbler, byggematerialer og boliger, husholdningsprodukter, mad- og bagepapir, rengøring, hoteller og bilvaskehaller.
* YouGov, januar 2019 (Miljømærkning Danmark), **Ser af og til, ofte eller altid efter Svanemærket, når de vælger varer, YouGov, januar 2019

Pressekontakt: Lisa Olufson Klæsøe, Dansk Standard, 39966106 / 61928224, e-mail: lio@ds.dk