Derfor skal indkøb med i indsatsen for verdensmålene

Offentlige indkøb har potentiale til at ændre den måde, hvorpå vi producerer og forbruger. Dermed kan de i høj grad også bidrage til at opfylde FN’s 12. verdensmål. Svanemærket og EU-Blomsten er oplagte redskaber til at tage øjeblikkelige skridt mod verdensmålene – og gør det mere enkelt at opstille politikker og målbare mål for bæredygtige indkøb.

Svanemærket og EU-Blomsten er oplagte redskaber til at tage øjeblikkelige fremskridt mod verdensmålene – og gør det mere enkelt at opstille politikker og målbare mål for bæredygtige indkøb.

FN’s verdensmål understreger sammenhængen mellem bæredygtig udvikling og offentlige indkøb. Mål 12 handler direkte om at sikre bæredygtigt forbrug – herunder ved at fremme praksis for bæredygtige offentlige indkøb i delmål 12.7.

Og offentlige indkøb kan gøre en enorm forskel. I Danmark kommer 60 til 80 % af miljø- og klimapåvirkningen fra vores forbrug. Det gælder også den offentlige sektor, som årligt køber ind for ca. 310 mia. kr. Offentlige indkøb har potentiale til at ændre måden, vi producerer og forbruger, og kan bringe Danmark tættere på at opfylde vores fælles bæredygtighedsmål.

Troværdige mærker er stærke pejlemærker

Mange offentlige aktører er allerede i gang, og flere tænker bæredygtige indkøb ind. Også mange leverandører har fokus på verdensmålene og kommunikerer ofte om, at de understøtter målene. Men hvordan navigerer man som indkøber i de mange budskaber?

Her bliver troværdige mærker, som Svanemærket og EU-Blomsten, vigtige pejlemærker. En troværdig mærkningsordning er nemlig en tredjepartscertificering, som verificerer, at de mærkede produkter i væsentlig grad bidrager til et eller flere verdensmål.

Ved at efterspørge miljømærkede produkter bidrager det offentlige samtidig til mere innovation og konkurrence, hvilket både påvirker prisniveauet i en positiv retning og fremmer en grøn udvikling.

Miljømærker gør indsatsen lettere – og er klar til brug

Svanemærket og EU-Blomsten tilbyder et redskab til at tage øjeblikkelige skridt mod verdensmålene og gør det mere enkelt at opstille politikker og målbare mål for bæredygtige indkøb. Desuden bliver det lettere og mindre ressourcekrævende for den enkelte indkøber, som blot skal kigge efter miljømærkerne fremfor at skulle udvikle og kontrollere krav om miljø og bæredygtighed.

Vi skal nå verdensmålene inden 2030. Det er lige om lidt – så der skal fart på indsatsen.

  • Læs mere om Svanemærket, EU-Blomsten og FN’s verdensmål.
  • Se også værktøjskassen til offentlige indkøbere

Svanemærket og EU-Blomsten er effektive redskaber til at realisere verdensmål 12:

  • Miljømærkerne arbejder for at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Bl.a. ved at sikre effektiv udnyttelse af naturressourcer, stille skrappe kemikaliekrav og fremme recirkulering.

  • Hele produktets livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen, når kravene til de miljømærkede produkter fastsættes.

  • Miljømærkerne sikrer bæredygtig produktion og kontrol i leverandørkæden – og bæredygtige produkter til slutbrugeren. Derudover bidrager Svanemærket og EU-Blomsten til yderligere hhv. 10 og 9 af de øvrige verdensmål. Hvilke mål, der er tale om, afhænger af produktgruppen.

Fakta om Svanemærket og EU-Blomsten:
  • Danmarks officielle miljømærker.
  • Svanemærket har kriterier for mere end 55 produktgrupper og EU-Blomsten for mere end 25
  • Findes på mere end 17.000 produkter og ydelser i Danmark.
  • Udbudsloven giver mulighed for at stille krav om mærkerne.
  • Danskernes kendskab til mærkerne er meget højt.