Danske virksomheder er gode til at overholde Svanemærkets og EU-Blomstens krav

Danske virksomheder, som har produkter eller serviceydelser, der er certificeret med Svanemærket eller EU-Blomsten, er rigtig gode til at overholde miljømærkernes krav. Det viser Miljømærkning Danmarks efterkontrol fra 2018, hvor cirka en tredjedel af alle virksomheder med en dansk licens til et af de officielle miljømærker er blevet efterkontrolleret.

Danske virksomheder er gode til at overholde Svanemærkets og EU-Blomstens krav

Svanemærket og EU-Blomsten er markedsføringsredskaber, der gør det enkelt for forbrugere og virksomheder at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter og servicer. Derfor skal miljømærkernes krav overholdes, og derfor må mærkerne ikke misbruges. Virksomheder, der har en miljømærkelicens, skal overholde reglerne for brug af deres miljømærke, og virksomheder uden licens må ikke anvende Svanemærket eller EU-Blomsten i deres markedsføring. Det er årsagen til, at Miljømærkning Danmark overvåger markedet og gennemfører løbende kontrol.

”Kontrol er en af Miljømærkning Danmarks vigtigste opgaver. Certificerede pro¬dukter og serviceydelser skal leve op til Svanemærkets og EU-Blomstens skrappe krav, og det indebærer også, at virksomhederne bruger mærkerne korrekt i deres markedsføring. Forbrugere og indkøbere må ikke blive vildledt. De skal kunne stole på mærkerne og bruge dem som pejlemærker til at træffe det miljømæssigt bedste valg”, siger Trine Pedersen, kontrolchef i Miljømærkning Danmark.

Efterkontrol med fokus på kemikalier og ressourceforbrug

I 2018 foretog Miljømærkning Danmark efterkontrol hos cirka en tredjedel af de 398 virksomheder, der har en dansk licens til Svanemærket eller EU-Blomsten. Efterkontrollen har i 2018 især fokuseret på virksomhedernes forbrug af kemikalier og ressourceforbrug.

”I 2018 har vi bl.a. efterkontrolleret udvalgte bilvaskehallers spildevand for tungmetaller, alle trykkeriers kemikalie- og papirforbrug – samt udvalgte hotellers og konferencesteders forbrug af vand, energi, affald og kemiske produkter. Et andet eksempel er, at en række levende lys er blevet brand- og sodtestet,” fortæller Trine Pedersen, kontrolchef i Miljømærkning Danmark. 

Der blev fundet en række mindre overtrædelser af reglerne, som efterfølgende alle er bragt i orden. En enkelt licens blev inddraget i forbindelse med efterkontrollen, mens en anden licenshaver selv valgte at opsige sin licens. Ingen af overtrædelserne har været af en karakter, der har ført til politianmeldelse. 

Selv om antallet af miljømærkede produkter er steget markant gennem årene – fra ca. 3.450 i 2007 til ca. 16.500 i 2018, bliver der hverken fundet flere overtrædelser eller inddraget flere licenser i dag end tidligere. Det viser, at de danske licenshavere er rigtig gode til at overholde kravene og rette op på de fejl eller mangler, der registreres i efterkontrollen. 

Markedsovervågning skal sikre mod falsk markedsføring

I markedsovervågningen blev der i 2018 registreret 38 overtrædelser, hvilket er noget lavere end gennemsnittet for de seneste fem år, som er 54 overtrædelser årligt.

”De fleste overtrædelser skyldes, at Svanemærket og EU-Blomsten er anvendt i markedsføringen af produkter og servicer, der ikke har licens til et miljømærke. Halvdelen af overtrædelserne er fundet inden for serviceområdet – langt størstedelen har været rengøringsselskaber, der profilerer sig som svanemærkede, selv om de reelt kun anvender nogle få miljømærkede rengøringsmidler. Men en svanemærket rengøringsservice skal ikke kun leve op til krav om brug af miljømærkede rengøringsmidler; de skal også have et lavt forbrug af rengøringsmidler, minimal affaldsmængde, lav miljøbelastning fra transport samt uddannelse af personalet,” forklarer Trine Pedersen. 

Resultaterne af den løbende kontrol vidner om, at mange virksomheder ser miljømærkerne som effektive og eftertragtede markedsføringsredskaber. Men de vidner også om, at kontrollen har en effekt, idet alle fejlene er blevet rettet, så reglerne nu er overholdt.

Læs hele kontrolrapporten for 2018