Verdens Bedste Indkøber

Kender du en offentlig institution, en virksomhed eller en organisation, der gennem bæredygtige indkøb bidrager til indsatsen for at nå de 17 verdensmål?

Svanemærket og EU-Blomsten er oplagte redskaber til at tage øjeblikkelige fremskridt mod verdensmålene – og gør det mere enkelt at opstille politikker og målbare mål for bæredygtige indkøb.

Så har du nu mulighed for at nominere dem til at vinde prisen Verdens Bedste Indkøber! 

Det er en helt ny hæderspris, der ser dagens lys, når Verdens Bedste Indkøber uddeles for første gang på årskonferencen for bæredygtige indkøb d. 5. november 2019. Prisen uddeles til dem, som har gjort et ekstra stort stykke arbejde med at bidrage til ét eller flere af Verdensmålene gennem deres indkøb. 

Der er store potentialer i at bidrage til verdensmålene gennem ansvarlige indkøb og Verdens Bedste Indkøber prisen hædrer de gode eksempler – store som små. Det kan være, hvis institutionen, virksomheden eller organisationen har iværksat nye tiltag for at bidrage til verdensmålene gennem indkøb, fx:

  • Udarbejdet en ny indkøbspolitik, der understøtter verdensmålene,  
  • Indarbejdet krav i sine udbud/indkøb, der fremmer verdensmålene,
  • Integreret bæredygtighed som tildelingskriterie i et eller flere udbud
  • Indkøbt efter mærknings- eller certificeringsordninger, der understøtter verdensmålene 
  • Organiseret sig på en ny måde for at fremme bæredygtige indkøb
  • Eller på anden måde har taget initiativ til at fremme verdensmålene gennem indkøb.

Det er muligt at nominere frem til d. 8. oktober. Nomineringen foregår på www.ika.dk/verdensbedste
En jury bestående af Miljøstyrelsen, IKA, DIEH, Forum for Bæredygtige Indkøb samt Partnerskab for Offentlig Grønne Indkøb udvælger de tre finalister. Afstemningen om hvem af de tre finalister, der skal modtage prisen, foregår online og er åben for alle.

Finalisterne vil blive udvalgt baseret på følgende tre kriterier:

  • Fokus på bæredygtighed: I hvilken grad bidrager indkøbet / initiativet til bæredygtighed og arbejdet med at nå verdensmålene?
  • Skalerbarhed og effekt: Er der tale om en betydelig effekt og kan tiltaget skaleres, fx ved at andre lader sig inspirere af det?
  • Nytænkning: Adskiller tiltaget sig fra den måde, der normalt arbejdes med indkøb på? 

Verdens Bedste Indkøber prisen er indstiftet af Miljøstyrelsen, IKA, DIEH, Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskab for Offentlig Grønne Indkøb. 

Kontaktinformation

Henvendelser omkring Verdens Bedste Indkøber prisen, nomineringen og prisuddelingen kan rettes til Charlotte Sander, sekretariatsleder, IKA på charlotte@ika.dk eller tlf. 61 60 60 69 eller til Mikkel Stenbæk Hansen, direktør, DIEH på ms@dieh.dk eller tlf. 27266416.

Læs mere:
IKA
IKA er en forening af offentlige indkøbere og blev stiftet i 1985.

DIEH
Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) er Danmarks alliance for etisk handel. 

Forum for Bæredygtige Indkøb
Forum for Bæredygtige Indkøb arbejder for at fremme miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere i både offentlige og private virksomheder. 

Partnerskab for offentlig grønne indkøb
Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer, der vil fremme bæredygtige løsninger og købe grønt ind. 

Miljøstyrelsen
Miljøministeriet har ansvar for lovgivning på miljøområdet og har desuden myndighedsansvar for en række væsentlige nationale og særligt komplicerede opgaver.

Verdensmålene
De 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling er en plan og ambition for hele verdens udvikling frem til 2030.