Verdens første svanemærkede service til at rense og redde din væskeskadede elektronik

Som den første virksomhed nogensinde har Techsave fået svanemærket en serviceydelse, hvor man renser og redder smartphones, laptops og tablets, som der fx er blevet væltet kaffe eller cola ud over, eller som er blevet tabt i vand.

Væskeskadet elektronik

Den danske tech-virksomhed Techsave, der redder væskeskadet elektronisk udstyr, har netop fået certificeret deres service med Svanemærket. Og potentialet er stort. Ifølge tal fra Techsave bliver 20-30 % af alle smartphones og laptops hvert år beskadiget, og cirka 10 % af disse er væskerelaterede skader. Alene i Danmark svarer det til, at 49.200-73.800 væskeskadede enheder kan repareres og genanvendes. 

”Hele vores DNA handler om at gøre noget godt for miljøet til gavn for mennesker og klodens ressourcer, og det får vi så en officiel anerkendelse af nu. Jeg er meget stolt. Mængden af kasserede smartphones og laptops er ét af de hurtigst voksende affaldsområder på globalt plan, og vi bliver nødt til at have en samtale om, hvordan vi kan forbedre klodens miljø, CO2-udledning og genbruge kritiske råstoffer. En væsentlig andel af alt væskeskadet e-affald kan rent faktisk repareres og genbruges, og det har vi sat os for i Techsave. Svanemærket er et formelt skulderklap, og det er vi smadderstolte af”, siger Henrik Rafn, CEO i Techsave.

Certificeringen af Techsaves service kommer efter fire års international succesfuld indsats for at mindske den samlede miljøbelastning inden for e-affald. E-affald vurderes af FN til at være det hurtigst voksende affaldsområde i Europa og USA. Her er Techsave med sin patenterede teknologi med til at rense væskeskadet e-affald og driver i dag forretning på tværs af ni lande i Europa. 

Techsave har opnået certificeringen med Svanemærket bare otte måneder efter, at kravene blev lanceret. Og hos Miljømærkning Danmark der har ansvaret for Svanemærket i Danmark, glæder man sig over nu at have certificeret en service, der i selve sit forretningsgrundlag sparer ressourcer, begrænser CO2-udledningen og mindsker mængden af elektronikaffald. 

”Rensning af væskeskadet elektronik er en cirkulær forretningsmodel, der har fokus på at forlænge elektronikkens levetid – og dermed mindske såvel mængden af elektronikaffald som behovet for produktion af ny elektronik. Og der er hårdt brug for den cirkulære økonomi, hvis vi skal løse nogle af tidens største udfordringer, siger Martin Fabiansen”, direktør i Miljømærkning Danmark og fortsætter: 

”Svanemærket forsøger at være med til at løse disse udfordringer ved at tage hele produktets livscyklus med i vurderingen, når der bliver fastsat krav. På den måde arbejder Svanemærket for lav miljøbelastning i hele produktets eller serviceydelsens livscyklus og for at sende ressourcer med størst mulig værdi videre i kredsløbet efter brug. Det er derfor glædeligt, at vi nu har tildelt den første licens inden for en ny og cirkulær produktgruppe”. 

Techsaves løsning tilbydes gennem reparationscentre i ni europæiske lande. I Norden findes der fem certificerede partnere, der reparerer væskeskadede laptops og smartphones med den svanemærkede teknologi. På det danske marked er partnerne ADmire, Care1 og Servicepartner Danmark. 

FAKTA

 • E-affald vurderes af FN som det hurtigst voksende affaldsområde i Europa og USA: Fra 2014-2030 forventes mængden af globalt e-affald at blive fordoblet til 74 mio. tons (The Global E-Waste Monitor 2020), mens genanvendelsen af e-affald fortsat vurderes til ca. 17 % (2019-tal). 
 • World Economic Forum estimerer, at e-affald i 2018 var 48,5 mio. ton, hvoraf 50 % udledes i Europa og USA tilsammen, og vil udgøre 52 mio. ton i 2021 som følge af befolkningsudvikling. 
 • Ifølge Techsave beskadiges ca. 20-30 % af alle smartphones og laptops årligt, ca. 10 % af disse er væskerelaterede skader. Af de væskerelaterede skader kan mindst 80 % repareres fuldstændigt. I Danmark svarer det til, at væskeskadet elektronisk udstyr udgør 61.500-92.300 enheder, hvoraf andelen af enheder, der kan repareres og genanvendes, udgør 49.200-73.800 enheder svarende til en CO2-besparelse på op til 12.000 tons CO2 om året. 
 • Techsave samarbejder blandt andet med Apple-certificerede servicecentre og forsikringsselskaber. 
 • Svanemærkede Techsave-partnere er ServicePartner Danmark, ADmire og Care1 i Danmark, Mcare i Finland samt InforCare Workshop i Norge.
FAKTA OM SVANEMÆRKET RENS AF VÆSKESKADET ELEKTRONIK
 • Har en god redningsprocent på min. 65 % for laptops 
 • Har en god redningsprocent på min. 50 % for smartphones, tablets og smartwatches 
 • Sikrer hurtig service 
 • Har begrænset forbrug af energi og vand 
 • Bruger udelukkende miljømærkede rensemidler 
 • Sikrer korrekt håndtering af elektronikaffald
FAKTA OM SVANEMÆRKET

Svanemærket er Nordens officielle miljømærke. Svanemærket er med til at fremme cirkulær økonomi, reducere klimabelastningen og er et stærkt redskab til at realisere FN’s 12. verdensmål om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer. 93 procent af danskerne kender Svanemærket, og 66 procent af danskerne ser efter Svanemærket, når de vælger varer.