POGI har vedtaget nyt indkøbsmål for tekstiler

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) har netop vedtaget nyt indkøbsmål for tekstiler. Indkøbskriterierne i det nye mål har fokus på at gøre miljøbelastningen mindre i hele produktets livscyklus fra udvinding af råvarer til genanvendelse eller bortskaffelse. Derfor er det centrale krav, at Svanemærket og EU-Blomsten skal bruges som minimumskrav, tildelingskriterium eller konkurrenceparameter, hvis der er produkter på markedet.

Tekstiler - linned, håndklæder og arbejdstøj

POGI’s nye indkøbsmål for tekstiler er formuleret på en måde, der skal gøre dem nemme for indkøberne at tage miljøhensyn i udbud. At det er lykkedes skyldes ifølge formand for POGI og økonomichef i Gladsaxe Kommune Nanna Krog-Meyer ikke mindst det gode samarbejde med leverandører fra tekstilbranchen, som har givet uvurderlige input til, hvordan indkøbsmålene kan implementeres i praksis. 

- Det er leverandørerne, der har fingeren på pulsen. Virksomhederne kan i mange tilfælde foreslå løsninger, som de offentlige indkøbere ikke nødvendig er opmærksomme på findes. Vi vil bestemt bruge samme tilgang i det kommende arbejde med indkøbsmål på IT og transport, siger Nanna Krog-Meyer.

Miljømærkerne er det centrale krav

Tekstiler er et nyt produktområde for POGI. Det nye indkøbsmål gælder for linned og håndklæder, arbejdstøj for både sundheds-, køkken-, kantine- og rengøringspersonale og ansatte i Park og vej samt for måtter.

Det koster mange ressourcer at producere tekstiler, og med det nye indkøbsmål er POGI med til at skabe en bevægelse hen imod et klogere forbrug af tekstiler. Det indebærer blandt andet, at tekstilernes levetid forlænges, så mængden af nyproducerede tekstiler bliver mindre. 

Det centrale krav er, at miljømærker skal bruges som minimumskrav, tildelingskriterium eller konkurrenceparameter, hvis der er produkter på markedet, som dokumenterbart lever op til kriterierne for de officielle mærker Svanemærket og EU-Blomsten – eller alternativt det private mærke OEKO-TEX, hvis der ikke findes produkter med de officielle miljømærker. 

Desuden har indkøbsmålet krav til fibre og antal fibertyper i nyproducerede tekstiler. Indkøbsmålet indeholder også en række anbefalinger til at sikre længere levetid for tekstiler, emner til markedsdialog samt løbende dialog med ens leverandører om at fremme genbrug og minimere spild.

Glæde over det nye indkøbsmål

Udbudskonsulent Natascha Mehlin Lund Hansen fra Frederiksberg Kommune har været med i den arbejdsgruppe, som har udviklet indkøbsmålet for tekstiler. Hun er meget tilfreds med, at indkøbsmålet både giver konkrete anvisninger til, hvordan man kan bruge kravene som minimumskrav, giver eksempler på udbudstekst, men også at indkøbsmålet giver anbefalinger til tildelingskriterier, som kan anvendes i udbuddet. 

- Som udbudskonsulent givet det en yderligere kvalificering af mulighederne for at indarbejde det grønne i udbuddet, at der i indkøbsmålet også er anbefalinger og eksempler på udbudstekst og tildelingskriterier. Derfor synes jeg, at det nye indkøbsmål for tekstiler er et paradigmeskifte for POGI’s indkøbsmål, som førhen kun har fokuseret på krav. Noget vi bør gøre endnu mere i udvikling og revidering af indkøbsmål fremover, siger Natascha Mehlin Lund Hansen.

Også Miljømærkning Danmark hilser det nye indkøbsmål velkomment: 

- Det er meget glædeligt, at et så stort og stærkt indkøberfællesskab som POGI nu stiller krav om, at medlemmerne skal bruge miljømærker som minimumskrav, tildelingskriterium eller konkurrenceparameter, når det er muligt i forhold til de tekstiler, der skal købes ind. Når efterspørgslen er der, motiverer det flere producenter til at gå efter en certificering – og det kan på sigt være med til at skubbe hele branchen i en grønnere retning, siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

Nyt midlertidigt indkøbsmål for børneartikler

Svanemærket offentliggør en ny generation af kriterier for legetøj i løbet af første kvartal 2021. Derfor er POGI’s indkøbsmål for børneartikler under revidering frem til andet kvartal 2021. POGI har dog valgt at udgive et midlertidigt indkøbsmål, da det sidst blev revideret i 2012, og kravene derfor ikke længere var tidssvarende og matchede de fremskridt, der er sket inden for produktion af legetøj. 

De midlertidige indkøbsmål omfatter primært krav om, at legetøj, hobbyprodukter, bleer og børneplejeprodukter skal leve op til kriterierne for enten Svanemærket eller EU-Blomsten. Når det endelige indkøbsmål for børneartikler bliver lanceret i 2021, vil det centrale hensyn være at reducere risikoen for at børn udsættes for skadelige kemikalier.

- Det handler om at beskytte børnene bedst mulig ved at undgå kemikalier, der er mistænkt for at øge risikoen for at udvikle kræft, allergi eller negative effekter af hormonforstyrrende stoffer. Ved at afvente Svanemærkets nye kriterier for legetøj kan vi sikre, at POGI’s krav udelukker brugen af kendte problematiske stoffer, selv hvis Svanemærket tillader brugen af små mængder, siger Nanna Krog-Meyer.

Se alle POGI’s indkøbsmål. Du kan også høre mere om de nye og kommende indkøbsmål, når Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb holder online årskonference den 5. november.