Verdens Bedste Indkøber 2020 – stem nu!

Nu kan du stemme på de tre finalister til prisen Verdens Bedste Indkøber 2020. De har alle gjort en særlig indsats for at bidrage til ét eller flere af verdensmålene gennem deres indkøb – og de bruger alle tre Svanemærket og EU-Blomsten som en del af denne indsats. Finalisterne er Region Midtjylland, Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune.

3 logoer med Gladsaxe kommune, Københavns kommune og Region Midt Jylland på naturbaggrund ifm afstemning til Verdens bedste indkøber 2020

Prisen ”Verdens Bedste Indkøber” gives til den finalist, der modtager flest stemmer. Afstemningen er åben for alle og løber frem til d. 2. november 2020. Du kan afgive din stemme på IKA’s hjemmeside, hvor du også kan læse juryens begrundelse for valget af de nominerede. 

Stem på din favorit.

Prisen uddeles den 5. november, hvor Forum for Bæredygtige Indkøb og POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb) afholder årskonferencen. Hvis du ikke allerede er tilmeldt konferencen, kan du stadig nå det. Du kan tilmelde dig her. 

”Verdens Bedste Indkøber” prisen er indstiftet af IKA, Miljøstyrelsen, DIEH, Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskab for Offentlig Grønne Indkøb.

Miljømærkerne styrker indsatsen for verdensmålene

Indkøb har potentiale til at spille en helt central rolle for indfrielse af verdensmålene. I størstedelen af danske virksomheder, organisationer eller institutioner er det nemlig i indkøb – og leverandørkæderne – at man finder de største udfordringer og muligheder relateret til bæredygtighed. For eksempel viste Region Midtjyllands grønne regnskab i 2017, at hele 70 procent af regionens klimaaftryk stammer fra indkøb af varer og tjenesteydelser.

Men hvordan gør man i praksis? Her tilbyder Svanemærket og EU-Blomsten et redskab til at tage øjeblikkelige skridt mod verdensmålene og gør det mere enkelt at opstille politikker og målbare mål for bæredygtige indkøb. Desuden bliver det lettere og mindre ressourcekrævende for den enkelte indkøber, som blot skal kigge efter miljømærkerne fremfor at skulle udvikle og kontrollere krav om miljø og bæredygtighed.

Læs mere om, hvordan Svanemærket og EU-Blomsten bidrager til FN’s verdensmål – især det 12. verdensmål om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.

Årets nominerede bruger miljømærkerne

De tre nominerede til årets pris gør brug af netop disse fordele ved Svanemærket og EU-Blomsten i deres indsats for verdensmålene:

  • Region Midtjylland har en politik for miljømærket indkøb, og Regionshospitalet Randers har som det første hospital i Norden fået svanemærket deres hospitalsrengøring. Det har givet stor miljømæssig effekt, som du kan læse om her.
  • Københavns Kommune har også en politik for miljømærket indkøb og har formået at få flere miljømærkede produkter på markedet gennem tidlige og fokuserede markedsdialog. Det kan du læse et eksempel på herMere end halvdelen af landets kommuner støtter op om Københavns Kommunes indsats for flere miljømærkede produkter. Det kan du læse om her
  • Gladsaxe Kommune har netop vedtaget en indkøbspolitik, hvor de har besluttet, at købet af miljømærkede produkter og ydelser skal vokse med minimum 5 procent årligt. De har også bygget et svanemærket børnehus og både kommunens rengøring og kantine har en licens til Svanemærket.

Du kan finde mere information og inspiration til at bruge Svanemærket og EU-Blomsten i udbud i denne værktøjskasse til offentlige indkøbere.

Svanemærket og EU-Blomsten er effektive redskaber til at realisere verdensmål 12:

  • Miljømærkerne arbejder for at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Bl.a. ved at sikre effektiv udnyttelse af naturressourcer, stille skrappe kemikaliekrav og fremme recirkulering.
  • Hele produktets livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen, når kravene til miljømærkede produkter fastsættes.
  • Miljømærkerne sikrer bæredygtig produktion og kontrol i leverandørkæden – og bæredygtige produkter til slutbrugeren. Derudover bidrager Svanemærket og EU-Blomsten til yderligere hhv. 10 og 9 af de øvrige verdensmål. Hvilke mål, der er tale om, afhænger af produktgruppen.