World Ecolabel Day: Et enkelt valg med stor betydning

Den 8. oktober 2020 er det World Ecolabel Day – og det er der god grund til at fejre. Miljømærker som fx Svanemærket og EU-Blomsten er nemlig med til at gøre det enkelt for forbrugere og indkøbere at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter. Og de er med til at drive produktudviklingen i en mere bæredygtig retning.

World Ecolabel Day 2020 logo på et smukt skovlandskab

Vi står i disse år over for store miljø- og klimamæssige udfordringer. Men det kan være svært at afgøre, hvad der er vigtigst. Er det at bremse klimaforandringerne? Er det at stoppe tabet af biodiversitet? Eller er det at spare på jordens begrænsede ressourcer? Og hvordan vejer man forskellige udfordringers vigtighed og forskellige produkter op over for hinanden, når man er forbruger eller professionel indkøber? 

Her kan Svanemærket og EU-Blomsten være gode pejlemærker. De to officielle miljømærker er nemlig det, man kalder type 1-miljømærker. Det betyder, at når organisationerne bag mærkerne udvikler krav til produkterne, ser de på hele produktets livscyklus og tager alle relevante miljøproblemer i betragtning. Eller sagt på en anden måde: Man ser på hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs – for at beskytte både mennesker, miljø og jordens ressourcer. Dermed stiller type 1-miljømærkerne også unikke krav til de enkelte produkttyper. 

”Styrken ved Svanemærket og EU-Blomsten er, at de ser på helheden. De tager altså højde for både biodiversitet, kemikalier, klima og ansvarlig brug af jordens ressourcer. Og kravene er specifikke for de enkelte produkttyper. For kun på den måde kan man være sikker på at stille relevante krav og dermed skabe størst miljøeffekt. Miljømærkerne gør det dermed enkelt for forbrugere og indkøbere at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter – uden at hver enkelte skal sætte sig ind i ingredienslister, valg af råvarer og miljømæssige aspekter, som kan være komplekse at forstå for de fleste af os”, siger Charlotte Rajsager, marketing- og kommunikationschef i Miljømærkning Danmark.

Grund til stolthed i Norden

Et andet kendetegn ved type 1-miljømærkerne er, at kravene vurderes og skærpes løbende på baggrund af den nyeste viden og udviklingen i markedet. Det betyder i praksis, at en certificering er tidsbegrænset, og at virksomheder løbende forbedrer deres produkter. Når du som forbruger eller indkøber vælger miljømærkede varer og serviceydelser, er du derfor med til at drive produktudviklingen i en mere bæredygtig retning. Samtidig er type 1-miljømærkerne kendetegnet ved, at de kræver certificering af en uafhængig tredjepart. 

”I dag fejrer vi World Ecolabel Day. Og her i Norden kan vi med rette være stolte over vores indstilling til miljømærker. For i Norden ser mere end 6 ud af 10 nordiske forbrugere miljømærker som et vigtigt redskab, når de vælger produkter. Og for næsten 8 ud af 10 er det afgørende, at mærkningsordningen er objektiv og uafhængig. Dermed står type 1-miljømærkerne rigtig stærkt på tværs af alle de nordiske lande”, siger Charlotte Rajsager.

Små ændringer kan skabe stor effekt

World Ecolabel Day bliver i dag fejret i mere end 50 lande verden over. Bag mærkedagen står det globale miljømærkenetværk, GEN (Global Ecolabelling Network), som med mere end 30 medlemmer er verdens førende netværk for type 1-miljømærker. 

”I oktober 2020 vil vi alle stå sammen for at vise, at miljømærkning er en global bevægelse, der kan være med til at skubbe forbrug og produktion i en mere bæredygtig retning”, siger Björn-Erik Lönn, formand for The Global Ecolabelling Network og fortsætter:

”World Ecolabel Day skal understrege, at vi alle kan bidrage til global bæredygtig udvikling gennem de valg, vi tager i hverdagen, både som forbrugere og indkøbere. Hvis vi alle foretager små ændringer, skaber det stor effekt – og på den måde bliver det også muligt at skabe de helt store forandringer, som vi har brug for”.

FAKTA OM SVANEMÆRKET OG EU-BLOMSTEN
 • 93 % af danskerne kender Svanemærket (YouGov, januar 2020*).
 • 45 % af danskerne kender EU-Blomsten (YouGov, januar 2020*).
 • 66 % af danskerne ser efter Svanemærket, når de vælger varer (YouGov, januar 2020**).
 • Svanemærket og EU-Blomsten findes på mere end 200 forskellige produkttyper.
 • Udbuddet af miljømærkede produkter og serviceydelser i DK er på mere end 18.500.
 • Udvalget af miljømærkede produkter er bredt – danskerne kan bl.a. se efter mærkerne på plejeprodukter, jeans, makeup, bagepapir, legetøj, møbler, hoteller, bilvaskehaller, byggematerialer og boliger.
FAKTA OM NORDISKE FORBRUGERE
 • 93 % kender Svanemærket.
 • 75 % er optaget af, hvad de selv kan gøre for at beskytte miljøet.
 • 71 % er overbeviste om, at de valg, de træffer som forbrugere, kan gøre en forskel for miljøet.
 • 63 % mener, at miljømærker er et vigtigt redskab, når de vælger produkter.
 • 74 % mener, at Svanemærket gør det lettere at træffe valg, der er gode for miljøet.
 • 76 % har tillid til, at et produkt er et godt miljøvalg, hvis det er svanemærket.
 • 77 % mener, at det har afgørende betydning, at mærkningsordningen er objektiv og uafhængig i forhold til de produkter, de certificerer.

Kilde: IPSOS 2019 (maj) for Nordisk Miljømærkning

KORT OM ET TYPE 1-MILJØMÆRKE
 • Type 1-miljømærker følger ISO-standard 14024 for miljømærker.
 • Alle krav og kriterier skal udvikles i en åben proces, hvor interessenter har mulighed for indflydelse.
 • Kriterierne er produktspecifikke og bygger på en livscyklusvurdering.
 • Type 1-miljømærker kræver uafhængig tredjepartscertificering.
 • Der er løbende forbedringer gennem regelmæssig evaluering og revision af kravene.