Opdateret overblik til indkøbere over udbuddet af miljømærkede varer og ydelser

På hvilke områder i de offentlige indkøb findes der mange, nogle eller få produkter og serviceydelser med Svanemærket og EU-Blomsten? Det spørgsmål svarer Københavns Kommune på. Kommunen har netop opdateret og offentliggjort deres oversigt over, hvor stor udbredelsen af miljømærkede produkter og ydelser er i markedet inden for forskellige kategorier.

Fire indkøbsvogne viser Københavns Kommunes fire indkøbskategorier for miljømærkede indkøb

Københavns Kommune vedtog i 2017 en politik om miljømærkede indkøb. Miljømærkepolitikken indebærer dels, at kommunen efterspørger Svanemærket og EU-Blomsten, når de skal købe ind på områder, hvor udvalget af miljømærkede produkter er tilstrækkeligt stort til, at der kan opnås konkurrence i udbuddet. Dels at Københavns Kommune går i dialog med markedet for at øge udbuddet af miljømærkede produkter på områder, hvor der i dag er et begrænset udvalg af miljømærkede produkter.

Forudsætningen for at kunne efterleve miljømærkepolitikken er en oversigt over, hvor udbredte miljømærkede produkter og ydelser er inden for forskellige kategorier. Og det er denne oversigt, der netop er opdateret. Oversigten opdeler de vare- og serviceområder, hvor der er udviklet kriterier for Svanemærket og EU-Blomsten, og som er relevante for Københavns Kommune, i kategorier baseret på Svanemærket og EU-Blomstens udbredelse i markedet inden for de forskellige vare- og serviceområder. Se en beskrivelse af kategorierne i boks 1.

Kategoriseringen er lavet med udgangspunkt i udbredelsen af Svanemærket og EU-Blomsten. Men Københavns Kommune anerkender også andre såkaldte type 1-miljømærker. 

Læs også: Mange miljømærker – én standard

Et virkelig stærkt initiativ

Også andre kommuner nyder godt af Københavns Kommunes indsats. En af dem er Odense Kommune, som roser København for at have fundet en god vej til at bruge miljømærker i både markedsdialog, udbud og indkøb. 

”Jeg synes, det er en rigtig fin tilgang, som Københavns Kommune har til brug af miljømærker i deres arbejde med grønne indkøb. Kategoriseringen synliggør, hvilke områder og markeder der har et bredt miljømærket sortiment, og hvor der dermed eksisterer en god konkurrence samt gode alternative og bæredygtige produktvarianter. Mere vigtigt, bidrager kategoriseringen til mere synlighed omkring de områder, hvor vi som kommune skal presse på og efterspørge flere miljømærkede produkter. På nogle indkøbsområder går udviklingen jo vanvittigt hurtigt, og det kan være vanskeligt for os i kommunerne at holde os orienteret. Derfor er initiativer som kategorioversigten vigtige ift., hvor vi som kommune skal prioritere og rette vores fokus.”, siger Cecilie Schwartz Førby, udbudschef i Odense Kommune, og fortsætter:

”Derudover bakker vi naturligvis op om Københavns Kommunes indsats og markedsdialog for at øge udbuddet af miljømærkede varer. Det gør vi ved at underskrive den interessetilkendegivelse om flere miljømærkede produkter, som vi hvert år modtager fra Københavns Kommune. Det er et virkelig stærkt initiativ – og det er til gavn for os alle, at der nu er et øget udbud af fx miljømærkede skriveborde og reoler på det danske marked”.

Hvad er nyt i den opdaterede kategori-oversigt?

Netop skriveborde og reoler er nogle af de produkter, som har flyttet kategori siden den tidligere oversigt fra 2019. Københavns Kommunes markedsdialog har nemlig bidraget til at flytte markedet for miljømærkede kontormøbler, så der nu er så mange kontorstole, reoler og skriveborde at vælge i mellem, at kontorstole er flyttet fra kategori 2 til 1, mens reoler og skriveborde er flyttet fra kategori 3 til 1. 

Københavns Kommunes markedsdialog har også skubbet til udbuddet af miljømærkede madrasser til børn– disse er flyttet fra kategori 3 til 2. 

Der er også kommet nye produkter til i den nye oversigt, hvor investeringsfonde nu indgår i kategori 2 efter på få år at have vundet stor udbredelse i markedet.

Udemøbler og legeredskaber er flyttet fra kategori 4 til 3 – dog er der fortsat brug for en større efterspørgsel fra markedet for at skubbe på udviklingen. 

Desværre er enkelte vareområder gået den forkerte vej i forhold til miljømærkernes udbredelse i markedet. Det gælder fx kontormaskiner, som er flyttet fra kategori 1 til 2, fordi der har været et fald i antallet af svanemærkede kontormaskiner på det danske marked.

Læs også: Giv udbudsplanen et miljømærketjek

Hent inspiration

I værktøjskassen til offentlige indkøbere finder du en vejledning til brug af mærker i udbud. Har kan du også læse om reglerne for at anvende miljømærker i henhold til reglerne i udbudsloven samt finde forslag til formulering af mindstekrav, tildelingskriterier og kontraktvilkår om miljømærker. Besøg værktøjskassen her.

Københavns Kommunes kategorisering består af 4 kategorier:

Kategori 1:

Her er der mange licenshavere/produkter på markedet med miljømærkning. Der skal derfor stilles krav til miljømærker for alle indkøbte produkter i kategorien.

Kategori 2:

Her er der flere licenshavere/produkter på markedet med miljømærkning. Der skal stilles krav til miljømærkning, hvor markedet for miljømærkede produkter opfylder kommunens indkøbsbehov.

Kategori 3:

Her er der få licenshavere/produkter på markedet med miljømærkning. Der skal foretages markedsdialog for at afdække, om markedet er tilstrækkeligt udviklet til at anvende krav om miljømærke som tildelingskriterie. Krav til miljømærke skal anvendes som tildelingskriterie hvor dette er tilfældet.

Kategori 4:

Her er der ingen licenshavere/produkter på markedet med miljømærkning. Der skal foretages markedsdialog for at afdække, om markedet er tilstrækkeligt udviklet til at anvende krav om miljømærke som tildelingskriterie. Krav til miljømærke skal anvendes som tildelingskriterie hvor dette er tilfældet.

Bemærk at kategorisering tager udgangspunkt i situation i Københavns Kommune. Særligt for serviceydelser kan markedssituationen være en anden andre stedet i landet.