Miljømærkerne er med i erhvervslivets klimaanbefalinger

De fleste af regeringens klimapartnerskaber har netop offentliggjort deres klimaanbefalinger. Og store dele af erhvervslivet peger på, at Svanemærket og EU-Blomsten er en del af klimaløsningen – både når det kommer til omstilling til cirkulær økonomi, grønne offentlige indkøb samt enkel og præcis forbrugeroplysning om bedre klimavalg.

Bæredygtig skovbaggrund med logoer, der viser Svanemærket og EU-Blomsten som en del af Regeringens klimapartnerskaber

Hverdagen er lige nu vendt på hovedet for de fleste. Ikke mindst for regeringen, som med COVID-19 står over for enorme udfordringer. Samtidig står en anden stor udfordring for døren: Om ti år skal den danske udledning af CO2 være reduceret med 70 procent i forhold til 1990. Det er en kæmpe opgave. Og mens corona-krisen kræver, at vi står sammen hver for sig, så kræver klimakampen, at vi står sammen om at løse den.

Derfor nedsatte regeringen i november 13 klimapartnerskaber, som repræsenterer alle grene af dansk erhvervsliv. De fleste af partnerskaberne har netop offentliggjort deres forslag til, hvordan de hver især kan bidrage til at løse klimaudfordringerne. Og flere af partnerskaberne har skrevet Danmarks to officielle miljømærker ind i handlingsplanerne.

Partnerskab for affald og vand, cirkulær økonomi har en vision om, at Danmark i 2030 skal være verdens førende cirkulære økonomi, der viser vejen til klimaneutralitet i 2050. Det kræver bl.a. en indsats for ”Længere produktlevetid og øget genbrug”. Partnerskabet opfordrer til at udbrede brugen af certificeringer som Svanemærket og EU-Blomsten, ligesom byggesektoren opfordres til at bruge miljømærkerne til substitution af uønsket kemi i byggeprodukter og til at understøtte den cirkulære omstilling i forbindelse med nybyggeri.

”Vi er rigtig glade for, at miljømærkerne er fremhævet som vigtige redskaber til at fremme den cirkulære økonomi. Svanemærket og EU-Blomsten stiller kvalitetskrav for at sikre produkter, der både har den ønskede funktion og lang levetid. Ofte er levetiden nemlig det, der har størst indflydelse på den samlede miljøbelastning. Mærkerne stiller også skrappe kemikaliekrav. Begge dele er vigtige for den cirkulære økonomi – for det betyder både, at produktet holder længere, inden det bliver til affald, muligheden for genbrug øges, og kemikaliekravene fremmer muligheden for at genbruge og recirkulere materialer.” siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

Læs også: Miljømærkerne fremmer cirkulær økonomi

Udnyt eksisterende mærkers klimapotentiale

Flere partnerskaber pointerer, at mærker fremmer erhvervslivets grønne omstilling. Partnerskaberne anbefaler derfor, at de eksisterende officielle mærker styrkes, f.eks. anbefaler Partnerskab for handel at klimakravene skærpes i mærkningsordningerne, og partnerskab for service, it og rådgivning anbefaler at der laves en kortlægning - og efterfølgende synliggørelse - af mærkerne, så flere bruger dem mere. Partnerskabet fremhæver bl.a. Svanemærket som et af de troværdige mærker, der bidrager til en bæredygtig udvikling i erhvervslivet både nationalt og globalt.

Svanemærket og EU-Blomsten ser på hele produktets livscyklus, når kravene til en produkttype bliver fastsat, hvilket er afgørende for at kunne mindske det samlede aftryk på miljø og klima. Det betyder, at mærkerne allerede stiller en lang række klimakrav.

”Men det er bestemt interessant at se på, hvordan de officielle miljømærker kan skærpe klimakravene endnu mere – noget der allerede er meget fokus på i takt med, at mærkerne løbende strammer deres krav til de enkelte produktgrupper”, siger Martin Fabiansen.

Partnerskabet for handel understreger, at mærker skal være troværdige og ikke vildlede forbrugerne – og at de ikke bør sætte forbrugerne i unødvendige dilemmaer.

”Miljømærkernes helhedssyn betyder, at alle relevante miljøbelastninger inklusive klima bliver inddraget, når der udvikles krav. Det sikrer reduceret klimabelastning uden at gå på kompromis med sundhed, biodiversitet, kemikalier og ansvarlig brug af jordens begrænsede ressourcer –på den måde har mærkerne allerede taget stilling til mange dilemmaer, så man som forbruger eller indkøber ikke behøver at skulle veje forskellige indsatser op mod hinanden”, forklarer Martin Fabiansen. 

Læs også: Svanemærket og EU-Blomsten er bedre klimavalg

Brug offentlige grønne indkøb som driver

En af de ting, som næsten alle klimapartnerskaberne har fokus på, er grønne udbud eller grøn indkøbspolitik hos det offentlige. Flere af partnerskaberne ser således det offentlige som en oplagt driver til at udvikle markedet.

Eksempelvis opfordrer partnerskab for ”affald og vand, cirkulær økonomi” regeringen til at udarbejde en ny indkøbsstrategi for offentlige indkøb, hvor fokus ikke blot er på anskaffelsespris, men også totalomkostninger og hele værdikæder. Og at indkøbet skal tage afsæt i EU's grønne indkøbskriterier og fx kravene bag mærker som EU-blomsten.

”Det offentlige bruger hvert år omkring 370 mia. kr. på indkøb af varer og tjenesteydelser, så der er ingen tvivl om, at et styrket fokus på offentlige grønne indkøb vil kunne rykke markedet i en grønnere og mere bæredygtig retning. Der er heller ingen tvivl om, at Svanemærket og EU-Blomsten er oplagte redskaber til denne indsats, idet mærkerne allerede er udbredt på mange af de varer, som de offentlige efterspørger,” siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark. 

Du kan se alle klimapartnerskabernes anbefalinger på DI’s hjemmeside.