Miljømærkning Danmark og COVID-19

Selv om store dele af Danmark – og resten af verden – lige nu er lukket ned, fortsætter Miljømærkning Danmarks arbejde med miljømærkerne. Det betyder, at I stadig kan kontakte os, hvis I fx overvejer at søge om en certificering, ønsker vejledning til brug af mærkerne i markedsføring eller har spørgsmål til miljømærkerne.

I Miljømærkning Danmark bakker vi naturligvis op om regeringens anbefalinger. Og vi er, som de fleste andre arbejdspladser, påvirket af situationen. Men vi arbejder i videst mulige udstrækning, som vi plejer – vi gør det bare hjemmefra. 

Det betyder, at I stadig kan kontakte os, hvis I ønsker en dialog om certificering af jeres produkter eller services – eller hvis I ønsker at indsende en ansøgning. Ligesom I også er velkommen til at kontakte os, hvis I har spørgsmål til dokumentation eller ansøgningsproces – helt på samme måde, som I er vant til.
Hvis I som en følge af den aktuelle situation oplever produktionsmæssige udfordringer, er I ligeledes velkomne til at kontakte os.  

Og uanset om I netop har fået certificeret jeres produkter – eller har haft det længe – er I stadig velkommen til at kontakte os, hvis I ønsker vejledning om brug af mærkerne i markedsføring eller samarbejde omkring fx en PR-indsats. 

Forbrugere og journalister, der måtte have spørgsmål til miljømærkernes krav, kan ligeledes kontakte os på sædvanlig vis.

Vi tilpasser os situationen

Selv om vi i videst mulig udstrækning fortsætter vores daglige arbejde, som vi plejer, er det dog med enkelte forbehold.

Miljømærkning Danmarks medarbejdere deltager i øjeblikket ikke i fysiske møder; hverken interne eller eksterne. Vi forsøger at gennemføre flest mulige møder via Teams eller Skype – eller telefonisk. Enkelte møder kan blive udskudt, hvis vi sammen vurderer, at dette vil være den bedste løsning for alle parter. 

Hvad angår kommende arrangementer, opdaterer vi løbende vores kalender her på hjemmesiden – i takt med at planlagte arrangementer måtte blive udskudt eller aflyst.