Tetra Pak først med svanemærket drikkevareemballage

Den svenske emballagegigant Tetra Pak er først i verden med svanemærket drikkevareemballage. Drikkekartonen "Tetra Rex® Plant-based” er lavet af fornybare råvarer, lever op til skrappe kemikaliekrav og er designet med henblik på recirkulering af emballagen.

Svanemærket emballage til flydende fødevarer

I 2019 lancerede Nordisk Miljømærkning krav, der gør det muligt at svanemærke emballage til drikkevarer og flydende fødevarer, såsom mælk, yoghurt, supper og juice. Nu har den første drikkevareemballage opfyldt de nordiske miljømærkekrav: Den svenske emballagegigant Tetra Pak har fået certificeret deres drikkekarton ”Tetra Rex® Plant-based” med Svanemærket – og er således først i verden med svanemærket drikkevareemballage. 

”Det er et vigtigt skridt, som viser, at vi er i front, når det gælder bæredygtighed og innovation i emballagebranchen. Svanemærket er et meget stærkt bevis på, at papemballagen, som vi tilbyder vores kunder, er et bæredygtigt valg. Det velkendte symbol gør det lettere for forbrugeren at træffe et godt valg”, siger Erik Lindroth, bæredygtighedsdirektør i Tetra Pak Sverige.

Det nordiske marked for emballage til drikkevarer og flydende fødevarer rummer et stort potentiale for at mindske miljøaftrykket. Emballagen står nemlig for en stor del af produktets samlede klimabelastning. 

For at en drikkekarton skal kunne rumme væske uden at gå i opløsning, skal den have en belægning indeni. Sådanne belægninger er ofte lavet af plast, som er lavet af fossil olie. Det gælder dog ikke den svanemærkede karton fra Tetra Pack. Her er belægningen lavet af bioetanol, der kommer fra sukkerrør, som er en fornybar råvare. Dette reducerer klimabelastningen på emballagen med 31 % sammenlignet med emballager, der er belagt med fossil plast1.

Hvorfor er svanemærket fødevareemballage et godt valg?

Svanemærket stiller skrappe krav til de råvarer og kemikalier, som bliver brugt til at fremstille emballager til flydende fødevarer – og der er fokus på både miljø- og sundhedsaspekter. Kravene er med til at fremme øget genanvendelse, reducere produkternes klimabelastning, bidrage til større uafhængighed af fossile råvarer og undgå tab af biodiversitet.

Med Svanemærkets krav får emballage- og fødevareproducenter derudover en oplagt mulighed for at styrke deres bidrag til både den cirkulære økonomi og FN’s verdensmål:

Verden står over for store miljøudfordringer, og FN’s verdensmål peger på, at ansvarlig produktion og forbrug er helt centralt for at løse dem. Svanemærket er et effektivt redskab til at realisere FN’s 12. verdensmål, fordi mærket arbejder for at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug – og hele produktets livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering – er med i vurderingen, når kravene fastsættes. 

Samtidig er kravene med til at fremme den cirkulære økonomi. Det gælder også kravene til emballage til drikkevarer og flydende fødevarer, hvor emballagen skal være designet til recirkulering, og kemikalierne, som bruges i lak, lim eller trykfarver, må ikke være til hinder for materialegenanvendelse.  

Kort om Svanemærkets krav til emballage til flydende fødevarer

Primæremballage af pap, plast, aluminium og glas til færdigproducerede drikkevarer og flydende madvarer, fx mælk, juice, vin, supper og yoghurt, kan svanemærkes. Indholdet i emballagen kan ikke svanemærkes. Kravene til emballagen omfatter bl.a.:

  • Emballagen skal bestå af mindst 90 % fornybare materialer eller mindst 80 % genanvendt materiale for at spare på jordens ressourcer og reducere drivhusgasemissioner.
  • Skrappe krav til kemikalier, hvilket gavner både sundhed og muligheden for genbrug. Dette omfatter bl.a. forbud mod fluorstoffer, ftalater, bisphenol A, S og F samt PVC.
  • Træråvarer skal kunne spores og være certificerede.
  • Design af emballagen for at øge muligheden for genanvendelse og for at sikre, at miljøfordelene ikke opnås på bekostning af emballagens primære funktion, der er at beskytte og bevare fødevaren.
  • Mærkning med sorteringssymbol/-tekst.

1: Reduktion af CO2-udslip er regnet ud med europæisk gennemsnit med metode certificeret af The Carbon Trust.