Københavns Kommune for Svanemærket og EU-Blomsten

Svanemærket og EU-Blomsten vinder fortsat mere frem inden for arbejdsbeklædning. I hvert fald hvis det er op til Københavns Kommune, der med massiv opbakning øger presset på tekstilbranchen.

Svanemærket arbejdsbeklædning på bøjler

Med opbakning fra 40 danske kommuner, fire regioner, en række offentlige myndigheder og universiteter samt repræsentanter for Helsinki, Oslo, Bergen, Stockholm og Göteborg opfordrer Københavns Kommune markedet til at producere mere miljømærket arbejdsbeklædning. Et initiativ, der for første gang samler offentlige indkøbere og organisationer på tværs af lande for at påvirke markedet i en grønnere retning.

”Baggrunden for initiativet er, at Københavns Kommune i 2017 besluttede at indkøbe flere miljømærkede produkter og serviceydelser, for derved at påvirke markedet i en mere miljøvenlig retning. Ud over arbejdstøj opfordrer Københavns Kommune også til at stille krav til mere bæredygtige kontorartikler, kontormøbler og legetøj,” fortæller David Salomonsen, chef for CSR og Indkøbsjura, Københavns Kommune. 

”I hælene på brancher som transport, byggeri og fødevareproduktion er tekstilbranchen et at de områder, hvor vi sætter et betragteligt aftryk på miljøet. Derfor er det enormt positivt, at opbakningen er så massiv. Blandt andet fra brancheorganisationen Dansk Mode & Textil, der i november lagde lokaler til Københavns Kommune samt Miljømærkning Danmarks stormøde, som samlede offentlige indkøbere, producenter og forhandlere om, hvordan vi får mere miljømærket arbejdsbeklædning i de offentlige indkøbsaftaler, tilføjer Rikke Dreyer,” chefkonsulent for offentlige indkøb hos Miljømærkning Danmark.


Markedet som værktøj

Bred markedsinvolvering er en central strategi for udviklingen. Involvering og dialog, hvor alle relevante aktører kan bidrage med input og idéer, der genererer konkret handling i udbudsprocesser.

”At komme i konstruktiv dialog med markedet samt de leverandører og producenter, der skal levere den miljømærkede arbejdsbeklædning, er helt afgørende, når det kommer til effektuering,” pointerer Ida Ginsborg, specialkonsulent CSR i Center for Indkøb, Københavns Kommune og fortsætter:

”Både offentlige myndigheder og eksempelvis Dansk Industri tager i øjeblikket nye initiativer til grønne indkøb. Sidstnævnte er netop kommet ud med en anbefaling om, at 80 procent af det offentlige indkøb skal være grønt. En interessant udvikling, der viser, at ønsket om en grønnere fremtid er reel”.

Kvalitetskrav

Københavns Kommunes indsats for mere miljømærket arbejdsbeklædning retter sig mod let arbejdsbeklædning så som kitler, t-shirts og bukser til personale på bl.a. plejecentre, i køkkener og i rengøringsbranchen. 

”I dag er det relativt få produkter inden for arbejdstøj, der er miljømærket, hvilket betyder, at indsatsen for bæredygtigt arbejdstøj virkelig kan gøre en forskel,” reflekterer Rikke Dreyer.

”Kvalitetsstandarden for Svanemærket og EU-Blomsten er desuden meget høj. F.eks. er der krav, som skal sikre, at tøjet får maksimal levetid og optimale vilkår for genanvendelse. Enten i sin egen livscyklus som tekstil eller i en ny cyklus, sås om isolering eller foer, tilføjer og afslutter Ingrid Elmedal, seniorkonsulent for marked og indkøb hos Miljømærkning Danmark.


Artiklen er oprindeligt skrevet af Nordiske Medier og er bragt i Licitationen den 26. marts 2020.