Efterkontrol i 2019: Virksomheder er gode til at overholde mærkernes krav

Miljømærkning Danmarks efterkontrol i 2019 viser, at de virksomheder, der har produkter eller ydelser certificeret med Svanemærket eller EU-Blomsten, er gode til at efterleve mærkernes skrappe krav. I alt blev hver 3. virksomhed med licens efterkontrolleret.

Kontrolrapport for miljømærker på en grøn baggrund

Svanemærket og EU-Blomsten gør det enkelt for forbrugere og professionelle indkøbere at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter. For at bevare tilliden til miljømærkerne, skal miljømærkernes krav overholdes, ligesom mærkerne ikke må misbruges. Derfor overvåger Miljømærkning Danmark markedet og gennemfører løbende kontrol.

- Vi gennemfører hvert år stikprøvekontrol blandt virksomheder, som har en certificering med Svanemærket eller EU-Blomsten. Kontrollen kan indebære alt fra gennemgang af produktionsspecifikationer, opgørelser af ressourceforbrug, rutiner og kvalitetssikring til fysiske kontrolbesøg og indkøb og test af produkter, forklarer Trine Pedersen, kontrolchef i Miljømærkning Danmark. 

Test, kemikalier og ressourceforbrug i fokus

I 2019 foretog Miljømærkning Danmark efterkontrol hos 146 virksomheder. Det er cirka en tredjedel af de i alt 447 virksomheder, der i 2019 havde en dansk miljømærkelicens. Efterkontrollen havde især fokus på kemiske test og analyser af produkter. 

- Vi har i 2019 fået foretaget kemiske analyser af en række forskellige produkter. Eksempelvis har vi testet fugemasse til svanemærket byggeri for specifikke konserveringsmidler og ftalatet DEHP. Vi har også testet for en række stoffer, bl.a. formaldehyd, i færdige tekstiler, mens hobbymaling er blevet analyseret for VOC-indhold, altså flygtige organiske forbindelser. Alle de testede produkter overholdt de krav, som Svanemærket og EU-Blomsten stiller til de pågældende produktgrupper, fortæller Trine Pedersen. 

Miljømærkning Danmark har også efterkontrolleret udvalgte bilvaskehallers spildevand for tungmetaller, alle trykkeriers kemikalie- og papirforbrug – samt udvalgte hotellers og konferencesteders forbrug af vand, energi, affald og kemiske produkter.

Der blev i efterkontrollen fundet en række mindre overtrædelser af reglerne, som efterfølgende alle er bragt i orden. Derudover blev to licenser inddraget, mens en enkelt licenshaver selv valgte at opsige licensen. Selv om antallet af miljømærkede produkter hele tiden vokser, bliver der hverken fundet flere overtrædelser eller inddraget flere licenser i dag end tidligere. Det viser, at de danske licenshavere er rigtig gode til at overholde kravene og rette op på de fejl eller mangler, der registreres i efterkontrollen. 

Markedsovervågning til at sikre mod falsk markedsføring

I markedsovervågningen for 2019 blev der registreret 46 sager, hvor virksomheder misbruger miljømærkerne i deres markedsføring: 

- Markedsovervågning er også en del af vores efterkontrol. Formålet er at sikre, at miljømærkerne ikke bliver brugt forkert eller uretmæssigt i virksomheders markedsføring. Forbrugere og indkøbere skal til enhver tid kunne stole på miljømærkerne og bruge dem som pejlemærker til de miljømæssigt bedste valg, siger Trine Pedersen.

De fleste overtrædelser skyldes, at Svanemærket og EU-Blomsten er anvendt i markedsføringen af produkter og servicer, der ikke har licens til et miljømærke.

- Omkring en fjerdedel af overtrædelserne har været rengøringsselskaber, der profilerer sig som svanemærkede, selv om de reelt kun anvender nogle få miljømærkede rengøringsmidler. Men miljømærkede rengøringsmidler er kun et ud af mange krav til en svanemærket rengøringsservice,” forklarer Trine Pedersen og tilføjer: 

- Resultaterne vidner både om, at mange virksomheder ser miljømærkerne som attraktive markedsføringsredskaber, men også om, at kontrollen har en effekt, da den fører til, at fejlene bliver rettet, så reglerne er overholdt. 

Læs hele kontrolrapporten for 2019