Pensionskasser skubber byggebranchen i en mere bæredygtig retning

Pressemeddelelse  Når en række af landets største pensionskasser placerer deres kunders pensionsmidler i ejendomme, stiller de i stigende grad krav om Svanemærket. Det gavner både miljøet, byggebranchen og pensionsmedlemmernes afkast.

Svanemærket byggeri The Hill i Hillerød

Landets pensionskasser stiller i stigende grad krav om Svanemærket, når de opfører boliger. På billedet ses The Hill i Hillerød, som var Danmarks første svanemærkede lejeboliger. The Hill er opført af PKA

I en tid hvor miljø, klima og FN’s verdensmål for alvor er sat på dagsordenen, går nogle af samfundets helt store pengetanke – pensionskasserne – forrest og sætter en klar retning, når det kommer til miljømæssigt bæredygtige investeringer i boligbyggeri.

Som den første pensionskasse valgte PKA allerede i 2016 at opføre svanemærkede boliger, nemlig The Hill i Hillerød. Det skete med afsæt i en dengang ny klimastrategi, som fortsat sætter retningen for PKA:

”Vi certificerer vores ejendomme som en del af PKA’s klimastrategi. Vores medlemmer er ansat i sundhedssektoren, og de kræver, at vi opfører os ansvarligt. Derfor er vi nødt til at sikre, at vores portefølje er samfundsmæssig ansvarlig og bæredygtig udvikling – og med Svanemærket viser vi, at PKA er med i front inden for miljømæssig bæredygtighed, siger Peter Gravesen, porteføljemanager i PKA og uddyber:

”Svanemærket tiltaler os, fordi de fleste forbrugere kender mærket og har tillid til det. Samtidig hjælper det os med at skabe attraktive ejendomme med meget høj beboertilfredshed og med gode afkast til medlemmerne.

Svanemærket understøtter både bæredygtighed og gode afkast

AP Pension er gået skridtet videre og har truffet et strategisk valg om kun at opføre svanemærkede boligbyggerier. I 2019 lancerede selskabet en bæredygtig produktlinje til deres kunder under navnet AP Bæredygtig, som har betydet, at AP Pension lige nu er ved at opføre seks svanemærkede byggerier:

”I AP Bæredygtighed investerer vi blandt andet pensionsopsparinger i aktier og obligationer, der understøtter FN’s verdensmål og den grønne omstilling, men de grønne ambitioner gælder også for vores ejendomme og nybyggerier. Og vi tror på, at certificeringen med Svanemærket er med til at skabe nogle meget attraktive ejendomme for vores lejere og brugere, der også giver gode afkast til vores kunder, siger Peter Olsson, administrerende direktør i AP Ejendomme og fortsætter:

”Vi har derfor besluttet, at alt vores boligbyggeri fremover skal være svanemærket. Og vi er stolte over, at vi fx med Kolding Sky netop nu er med til at opføre det første svanemærkede byggeri i Jylland”.

Et svanemærket byggeri er bl.a. kendetegnet ved lavt energiforbrug, skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer, materialekontrol og -logbog samt god kvalitet via gennemgang af uvildig tredjepart. Svanemærkets tilgang fremmer både cirkulær økonomi og reducerer klimabelastningen.

God investering for både klima og kunder

Også PensionDanmark, der er en af landets største ejendomsinvestorer, har taget Svanemærket til sig.

”Vi er netop nu ved at opføre 478 svanemærkede studieboliger i Lyngby – og yderligere to byggerier er under udvikling. Det blev startskuddet til, at vi for nylig indgik en samarbejdsaftale med Scandi Byg, som leverer svanemærkede boliger som standard. Aftalen dokumenterer vores strategiske dedikation til mere bæredygtigt byggeri som en god investering for både klimaet og vores over 750.000 medlemmer”, fortæller direktør i PensionDanmark Ejendomme, Marius Møller.

Bæredygtige ejendomme er sunde investeringer

Hos P+ (tidl. JØP og DIP) oplever man også, at boligmarkedet i stigende grad bevæger sig mod mere bæredygtige boliger, ligesom man forventer, at pensionskassens svanemærkede boliger bliver en mere bæredygtig investering:

”Bæredygtighed er fremtiden, også indenfor boligbyggeri. Det er blevet en del af det værdisæt, vi som samfund træffer fremtidens beslutninger ud fra. Svanemærket boligbyggeri giver derfor god mening – både fra et miljø- og klimaperspektiv og fra et økonomisk og bæredygtigt perspektiv. I en svanemærket bolig kan tidens og fremtidens klimabevidste generation leve et godt liv med indbygget miljømæssig bæredygtighed, og samtidig understøtter svanemærket byggeri vores politik for ansvarlige investeringer”, siger Kåre Hahn Michelsen, investeringsdirektør i P+.

Pensionskasser har musklerne til at skabe effekt

Hos Miljømærkning Danmark, som har ansvaret for Nordens officielle miljømærke her i Danmark, glæder man sig over pensionskassernes krav om Svanemærket:

”De store pensionskasser har enorme muskler – og kan virkelig være med til at skubbe boligmarkedet og byggebranchen i en mere bæredygtig retning. Det er derfor meget positivt for miljø og klima, at flere pensionskasser nu har Svanemærket med i deres strategier, og det er naturligvis glædeligt, at de ikke kun opnår en grønnere bundlinje af det, men også bedre afkast til deres medlemmer og attraktive ejendomme med høj beboertilfredshed.” udtaler Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

Om Svanemærket

Svanemærket er Nordens officielle miljømærke. Svanemærket er med til at fremme cirkulær økonomi, reducere klimabelastningen og er et stærkt redskab til at realisere FN’s 12. verdensmål om at sikre ansvarligt forbrug og produktion. 93 procent af danskerne kender Svanemærket, og 66 procent af danskerne ser efter Svanemærket, når de vælger varer. 

Kontakt: Lisa Olufson Klæsøe, Dansk Standard, tlf. 39966106, e-mail: lio@ds.dk 

KENDETEGN VED ET SVANEMÆRKET BYGGERI
  • Lavt energiforbrug

  • Godt indeklima 

  • Skrappe kemikaliekrav

  • Strenge krav til certificeret træ

  • Høj byggeteknisk kvalitet via kontrol af en uvildig tredjepart

  • God mulighed for genbrug og genanvendelse af bygningsdele

Læs mere om svanemærket byggeri

UDVIKLING I SVANEMÆRKET BYGGERI I NORDEN

På to år – fra januar 2018 til januar 2020 – er antallet af svanemærkede lejligheder, huse, skoler og daginstitutioner, der enten er færdige eller under konstruktion – mere end fordoblet. Pr. 1/1-2020 var der i Norden mere end 12.000 færdigbyggede lejligheder, huse, skoler og daginstitutioner med Svanemærket – og mere end 22.000 er under konstruktion. 

Læs mere her.