Svanemærket giver mærkbar klimaeffekt

I forbindelse med opdatering af Svanemærkets krav til møbler viser en ny analyse, at svanemærkede hæve-sænkeborde med de nye krav vil give en reduktion i CO2-udledning på over 30 % sammenlignet med et tilsvarende skrivebord, der ligger på markedsgennemsnittet.

Skovbryn en tidlig morgen

Svanemærket er i forvejen et af de værktøjer, der gør det lettere for både forbrugere og professionelle indkøbere at købe grønt. Mærket er nemlig et helhedsorienteret miljømærke, der inddrager alle relevante miljøbelastninger inklusive klima. En ny analyse, som er foretaget af Implement Consulting Group, understreger netop Svanemærkets klimaeffekt: 

- Svanemærket er i høj grad også et klimamærke. Men som mange andre har erfaret, er det ikke nogen let opgave at beregne klimaeffekter. I forbindelse med høringen af Svanemærkets skærpede krav til møbler har vi derfor gennemført en analyse for dels at blive klogere på, hvordan vi kan regne på effekterne, og for dels at vurdere Svanemærkets effekt. Og med en reduktion på over 30 % i drivhusgasudledninger, så står vi med et resultat, som giver mærkbare gevinster for klimaet, fortæller Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark. 

Den gennemførte beregning er lavet på baggrund af en konservativ tilgang, fortæller Martin Fabiansen videre: 

- Vi har ønsket, at beregningerne blev foretaget på et meget sikkert grundlag, hvor der kun er medtaget de krav, som giver det bedste grundlag for at beregne en direkte klimaeffekt. Det betyder, at forslaget til de nye kriterier har flere delkrav, som ikke er taget med i beregningen, men som også spiller positivt ind for klima og miljø. 

De medtagne krav indbefatter: 

  • krav om, at mindst 70 % af metallet skal være recirkuleret 
  • krav til maksimalt energiforbrug anvendt til produktion af MDF-pladen 
  • krav til maksimalt energiforbrug for standby-funktionen på motoren i hæve-sænke-funktionen. 

I forslaget til Svanemærkets skærpede kriterier er der derudover en række andre krav til skriveborde, som også har stor betydning for klima og miljø. Det gælder f.eks. et krav om mindst 10 års garanti, om at mindst 70 % af virgine træråvarer skal være bæredygtighedscertificeret samt naturligvis skrappe kemikaliekrav. 

Beregningen er lavet på baggrund af udkastet til de nye skærpede krav til svanemærkede møbler, som netop har været i høring. Det betyder, at de endelige krav kan blive justeret – og dermed vil beregningen naturligvis også skulle justeres. 

Læs hele undersøgelsen her

Læs også Martin Fabiansens
debatindlæg om Svanemærkets klimaeffekt på Altinget

Læs også: Svanemærket og EU-Blomsten er gode klimavalg 

Kort om Svanemærket 

Svanemærket er Nordens officielle miljømærke. Svanemærket er med til at fremme cirkulær økonomi, reducere klimabelastningen og er et stærkt redskab til at realisere FN’s 12. verdensmål om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer. 

Kravene til svanemærkede produkter evalueres og skærpes regelmæssigt på baggrund af den nyeste viden og udviklingen i markedet. Når kravene revideres, skal alle miljømærkede varer og serviceydelser revurderes og dokumentere, at de lever op til de nye krav. Ellers mister de retten til at bruge Svanemærket. 

93 procent af danskerne kender Svanemærket, og 66 procent af danskerne ser efter Svanemærket, når de vælger varer. 

Læs mere om Svanemærket