Første svanemærkede boligrenovering i Norden

Pressemeddelelse  Den første svanemærkede renovering af en hel boligejendom i Norden er en realitet. Arbejdsmarkedspensionskassen PKA har fået licens til at gennemføre en svanemærket renovering i Hillerød. PKA indleder dermed en indsats, som rummer stort miljø- og klimapotentiale.

Svanemærket renovering af boligejendom i Hillerød

Den første svanemærkede boligrenovering i Norden finder sted i Hillerød – det er PKA, der står bag projektet.

Hvordan kan man bevare kulturarv, skabe flere boliger og gøre det så bæredygtigt som muligt? For pensionskassen PKA var svaret indlysende: 

”Som pensionskasse vil vi gerne bidrage til større bæredygtighed i ejendomsbranchen. Derfor har vi siden 2016 opført flere svanemærkede boliger. Nu udvider vi så arbejdet ved at renovere allerede eksisterende bygninger efter svanemærkede standarder,” siger Peter Gravesen, porteføljemanager i PKA A/S og fortsætter: 

”Ved at renovere en eksisterende bygning udnytter vi potentialet i den boligmasse, der allerede er. På den måde kan vi være med til at bevare et stykke kulturarv og sikre en spændende mangfoldighed mellem nye boliger og historiske bygninger. Det skaber et spændende byrum, hvor vi sikrer plads til flere og samtidig tager hensyn til miljø og klima.” 

Cirka 65 procent af vores bygninger skønnes at stå over for en renovering af en eller flere bygningsdele frem mod 2050 – det viser tal fra Dansk Byggeris Energianalyse 2019. Det betyder, at der er et stort potentiale på miljø- og klimaområdet ved at arbejde med Svanemærket i byggebranchen. Ni ud af ti danskere kender Svanemærket, som nu vinder indpas blandt flere aktører. 

”Rigtig mange bygningsejere, kommuner og boligselskaber står over for at skulle renovere i løbet af de kommende år. Og jeg håber, at denne første svanemærkede renovering bliver startskuddet til en lige så positiv og grøn udvikling, som vi har set i væksten på antallet af svanemærkede nybyggerier,” siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark, og tilføjer: 

”En af de kommuner, der allerede har signaleret, at Svanemærket kommer til at være et relevant værktøj, er Københavns Kommune, der har besluttet, at alle kommunale og almene renoveringer til mere end 20 mio. kr. skal certificeres med Svanemærket, DGNB Sølv eller tilsvarende.”

En svanemærket bygningsrenovering fører både til lav energianvendelse og godt indeklima. Svanemærket sikrer også, at affald fra renoveringen bliver håndteret korrekt, og at nye byggeprodukter lever op til skrappe miljø- og sundhedskrav. Og så er der samtidig fokus på genanvendelse af byggematerialer.

Entreprenøren på renoveringsprojektet er RG2, som også har været entreprenør på flere af PKA’s svanemærkede nybyggerier. Her glæder firmaets indehaver sig over at være med helt i front, når det handler om grønne renoveringer: 

”Vi har gennem årene opbygget en del erfaring i at arbejde med Svanemærket, når det handler om nybyggeri. Svanemærket er et stærkt redskab til at skabe en rigtig god forretning, for når man er på forkant og godt forberedt, så sparer man penge. Samtidig er det en uafhængig mærkningsordning, hvilket i sig selv er en stor kvalitet. Derfor er vi også både glade for og stolte af at være med på det første svanemærkede boligrenoveringsprojekt i Norden,” siger Jan Hedin, indehaver af RG2. 

Læs også: Pensionskasser skubber byggebranchen i en mere bæredygtig retning

En bygning, der har gennemgået en svanemærket renovering, er kendetegnet ved:
  • Lavt energibehov efter renovering.
  • Grundig miljøsanering.
  • Godt indeklima vha. kortlægning af kemikalier i eksisterende materialer samt skrappe kemikaliekrav til nye materialer og produkter.
  • Fremme af genanvendelse af bygningsdele, byggevarer og -materialer.

Læs mere: Svanemærkede bygningsrenoveringer

Om Svanemærket

Svanemærket er Nordens officielle miljømærke. Svanemærket er med til at fremme cirkulær økonomi, reducere klimabelastningen og er et stærkt redskab til at realisere FN’s 12. verdensmål om at sikre ansvarlig forbrug og produktion. 93 procent af danskerne kender Svanemærket, og 66 procent af danskerne ser efter Svanemærket, når de vælger varer.