Region Syddanmark styrker fokus på grønne indkøb

Regionsrådet i Region Syddanmark har vedtaget en ny og ambitiøs indkøbspolitik. Den skal være med til at sikre, at regionen opnår de bedste priser på de enkelte vare- og ydelsesområder samtidig med, at bæredygtighed er tænkt ind i regionens indkøb. Derfor vil regionen bl.a. stille krav om miljømærker, hvor det er muligt.

Regionshuset Region Syddanmark

Region Syddanmark køber hvert år varer og tjenesteydelser for 10 mia. kr. (inkl. medicin). Hertil kommer de mange bygge- og anlægsydelser, som indkøbes i forbindelse med renovation og byggeri. Indkøbene spænder vidt, og tilsammen repræsenterer de langt størstedelen af den klimabelastning, regionen forårsager. Der var derfor glæde at spore, da et enigt regionsråd den 24. august vedtog regionens nye indkøbspolitik: 

- Jeg er virkelig stolt af regionens nye indkøbspolitik. Den afspejler vores bevidsthed om værdi, kvalitet og sikkerhed i forhold til patienter, personale og forsyning. Når vi køber ind, skal vi have mest mulig sundhed for pengene, og derfor har vi bl.a. styrket indkøbssamarbejdet på tværs af regioner og kommune. Samtidig sikrer den nye indkøbspolitik, at der ved hvert eneste af regionens indkøb sker en overvejelse af, hvordan der kan tages størst muligt hensyn til miljøet, uden at vi går på kompromis med kvaliteten. Og når 75-85 procent af regionens klimabelastning i dag stammer fra indkøb, så er en grøn indkøbspolitik helt afgørende, hvis vi skal lykkes med at mindske vores klimaaftryk, siger regionsformand Stephanie Lose (V) i en nyhed fra Region Syddanmark.

FN’s verdensmål sætter retning

Den nye indkøbspolitik i Region Syddanmark understøtter FN’s verdensmål: 

- Vi har valgt at bruge FN’s verdensmål som rettesnor for regionens arbejde, og i indkøbspolitikken skruer vi ekstra op for vores sociale og miljømæssige ansvarlighed. Vi skal bruge vores store købekraft til at sætte skub i den nationale bæredygtige omstilling. Det gør vi bl.a. ved at stille klima- og miljømæssige krav til produkterne, såsom brug af genanvendte råvarer, lang levetid og færre sundhedsskadelige stoffer. På den måde sætter vi en klar retning for vores leverandører og for vores eget forbrug, siger Stephanie Lose. 

Dermed følger Region Syddanmark trop med bl.a. Gladsaxe Kommune, som med Gladsaxestrategien aktivt har valgt at gøre FN's verdensmål for bæredygtig udvikling til en del af kommunens egen udvikling. Det har bl.a. betydet, at kommunen har besluttet, at alle nye børnehuse skal være svanemærkede. 

Læs også: Miljømærkerne bidrager til FN’s verdensmål

Regionerne øger fokus på grønne indkøb

I den nye indkøbspolitik, som du kan læse her, står der bl.a., at Region Syddanmark skal nedbringe sin klima- og miljøpåvirkning samt minimere ressourceforbruget ved at fremme omstillingen til en mere cirkulær økonomi. Og når der stilles klimamæssige, miljømæssige og cirkulære krav, skal kravene så vidt muligt stilles, så de omfatter hele produktets livscyklus – det vil sige råvareudvinding, produktion, distribution, brug samt efterfølgende bortskaffelse. 

Politikken lister 10 tiltag (se oversigt i boks 1) til, hvordan regionen vil arbejde for en omstilling til mere bæredygtige og cirkulære indkøb. Et af tiltagene er at bruge krav om miljømærker, hvor det er muligt. 

”Det er glædeligt at se, at miljømærkerne er skrevet ind som et redskab i Region Syddanmarks strategi. Svanemærket og EU-Blomsten ser netop på hele livscyklus for at opnå maksimal miljø- og klimaeffekt, de bidrager til en række af FN’s verdensmål, og de er med til at fremme den cirkulære økonomi. Derfor passer de to officielle miljømærker som fod i hose til regionens ønsker til fremtidens indkøb”, siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark. 

Også Region Midtjylland prioriterer miljømærkerne højt i indkøb og udbud. I 2019 vedtog Region Midtjylland en politik for miljømærkede indkøb. Den betyder, at regionen, når det er muligt, efterspørger varer og tjenesteydelser, der er mærket med et type-1 miljømærke som fx Svanemærket og EU-Blomsten. Indkøbspolitikken betyder også, at regionen løbende vil gå i dialog med relevante aktører om muligheden for at øge andelen af miljømærkede produkter på markedet.

Dertil kommer, at også Danske Regioner har vedtaget en nye indkøbsstrategi frem mod 2025, hvor grønne indkøb skal være normen, og hvor værdiskabende og grønne indkøb skal rulles ud med mindst 30 pilotprojekter.

”Siden udbudsloven trådte i kraft i 2016 og gav offentlige indkøbere mulighed for at stille krav om miljømærker, har flere og flere kommuner indarbejdet dem i deres indkøbspolitikker. Mange har også fået foretaget miljømærketjek af deres udbudsplaner og efterspurgt flere miljømærkede produkter på markedet ved bl.a. at bakke op om Københavns Kommunes løbende markedsdialoger. Nu ser vi tilsvarende fokus hos regionerne, og der er ingen tvivl om, at de med deres indkøbsvolumen kan skubbe yderligere på og bidrage til den grønne omstilling, siger Martin Fabiansen. 

gode råd og inspiration til at gøre jeres indkøb grønnere. 

Læs også: Svanemærket rengøring på Regionshospitalet Randers

Sådan gør Region Syddanmark

Region Syddanmark vil arbejde for en omstilling til mere bæredygtige og cirkulære indkøb ved bl.a. 

  • at vurdere om nyindkøb er nødvendigt, 
  • at bruge krav om miljømærkning hvor muligt,
  • at stille krav vedrørende produkters miljø- og klimaaftryk, 
  • at stille krav til størst mulig anvendelse af genanvendte råvarer 
  • at stille krav til størst mulig anvendelse af genanvendelige råvarer 
  • at stille krav til at reducere indholdet af miljø og sundhedsskadelige stoffer 
  • at stille krav til produkters levetid, adskillelighed, reparation mm., 
  • at give større mulighed for cirkulære forretningsmodeller, som f.eks. leasingaftaler, tilbagetagningsordninger, m.m. 
  • at undersøge muligheden for afhændelse eller donation af det brugte udstyr, der erstattes, og 
  • at indgå i partnerskaber der fremmer bæredygtig omstilling ved i fællesskab at sætte mål for bæredygtige indkøb