World Ecolabel Day

Den 14. oktober 2021 er det World Ecolabel Day – og det er der god grund til at fejre. Miljømærker som fx Svanemærket og EU-Blomsten er nemlig med til at gøre det mere enkelt for forbrugere og professionelle indkøbere at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter. Og de er med til at drive virksomhedernes produktudvikling i en mere bæredygtig retning.

world ecolabel day

Vi står i disse år over for store miljø- og klimamæssige udfordringer. Men det kan være svært at afgøre, hvad der er vigtigst. Er det at bremse klimaforandringerne? Er det at stoppe tabet af biodiversitet? Eller er det at spare på jordens begrænsede ressourcer? Og hvordan vejer man forskellige udfordringers vigtighed og forskellige produkter op over for hinanden, når man er forbruger eller professionel indkøber?

Læs også: Kæmp for klimaet uden at gå på kompromis

Her er livscyklusbaserede mærker som Svanemærket og EU-Blomsten gode pejlemærker. De to officielle miljømærker er nemlig det, man kalder type 1-miljømærker. Det betyder, at når organisationerne bag mærkerne udvikler krav til produkterne, ser de på hele produktets rejse (også kaldet produktets livscyklus) og tager alle relevante miljøproblemer i betragtning. Dvs., at der både ses på råvarer, produktion, emballage, hvordan produkterne bruges, hvordan de kan recirkuleres, genbruges og affaldshåndteres. Samtidig tages der højde for de særlige miljøproblemer, der opstår inden for en produktgruppe, fx i forhold til klima, kemikalier, ansvarlig brug af jordens ressourcer og biodiversitet.

”Derfor er kravene til de forskellige produktområder også helt forskellige – for de krav, der er vigtige at stille til et svanemærket legetøj, er naturligvis helt anderledes end de krav, der stilles til fx en svanemærket investeringsfond. Ved at se på, hvad der er vigtigt inden for den enkelte produktgruppe, kan vi skabe den største miljøeffekt”, siger Charlotte Rajsager, marketing- og kommunikationschef i Miljømærkning Danmark.

Læs også: Svanemærket og EU-Blomsten

Grund til stolthed i Norden

Et andet kendetegn ved type 1-miljømærkerne er, at kravene løbende vurderes og skærpes på baggrund af den nyeste viden og udviklingen i markedet. Det betyder i praksis, at en certificering er tidsbegrænset, og at virksomheder løbende forbedrer deres produkter. Når du som forbruger eller indkøber vælger miljømærkede varer og serviceydelser, er du derfor med til at drive produktudviklingen i en mere bæredygtig retning. Samtidig er type 1-miljømærkerne kendetegnet ved, at de kræver certificering af en uafhængig tredjepart.

”Her i de nordiske lande har vi taget miljømærker til os som gode redskaber i hverdagen. Mere end 6 ud af 10 nordiske forbrugere ser miljømærker som et vigtigt redskab, når de vælger produkter. Og for næsten 8 ud af 10 er det afgørende, at mærkningsordningen er objektiv og uafhængig. Dermed står type 1-miljømærker rigtig stærkt på tværs af alle de nordiske lande”, siger Charlotte Rajsager.

Små ændringer kan skabe stor effekt

World Ecolabel Day bliver i dag fejret i mere end 50 lande verden over. Bag mærkedagen står det globale miljømærkenetværk, GEN (Global Ecolabelling Network), som med mere end 30 medlemmer er verdens førende netværk for type 1-miljømærker.

”Hvert år i oktober mødes vi for at vise, at miljømærkning er en global bevægelse, som er med til at drive forbrug og produktion i en mere bæredygtig retning”, siger Björn-Erik Lönn, formand for The Global Ecolabelling Network, og fortsætter:

”World Ecolabel Day viser, hvordan vi alle er i stand til at bidrage til global bæredygtig udvikling gennem de daglige valg, vi træffer som forbrugere. Når alle laver små ændringer, skaber det en enorm effekt – og det gør de tiltrængte større ændringer mulige”.

FAKTA OM SVANEMÆRKET OG EU-BLOMSTEN
 • 94 % af danskerne kender Svanemærket (YouGov, januar 2021*).
 • 42 % af danskerne kender EU-Blomsten (YouGov, januar 2021*).
 • 63 % af danskerne ser efter Svanemærket, når de vælger varer (YouGov, januar 2021**).
 • Svanemærket og EU-Blomsten findes på mere end 200 forskellige produkttyper.
 • Udbuddet af miljømærkede produkter og serviceydelser i DK er på mere end 24.000.
 • Udvalget af miljømærkede produkter er bredt – danskerne kan bl.a. se efter mærkerne på plejeprodukter, tøj, makeup, bagepapir, legetøj, møbler, hoteller, bilvaskehaller, byggematerialer og boliger.
*Kilde: YouGov kendskabsmåling, jan. 2021

**Kilde: YouGov mærkningsordninger, jan. 2021
FAKTA OM NORDISKE FORBRUGERE
 • 93 % kender Svanemærket.
 • 75 % er optaget af, hvad de selv kan gøre for at beskytte miljøet.
 • 71 % er overbeviste om, at de valg, de træffer som forbrugere, kan gøre en forskel for miljøet.
 • 76 % har tillid til, at et produkt er et godt miljøvalg, hvis det er svanemærket.
 • 63 % mener, at miljømærker er et vigtigt redskab, når de vælger produkter.
 • 77 % mener, at det har afgørende betydning, at mærkningsordningen er objektiv og uafhængig i forhold til de produkter, de certificerer.
Kilde: IPSOS 2019 (maj) for Nordisk Miljømærkning
KORT OM ET TYPE 1-MILJØMÆRKE
 • Type 1-miljømærker følger ISO-standard 14024 for miljømærker.
 • Alle krav og kriterier skal udvikles i en åben proces, hvor interessenter har mulighed for indflydelse.
 • Kriterierne er produktspecifikke og bygger på en livscyklusvurdering.
 • Type 1-miljømærker har et helhedsperspektiv og stiller høje miljøkrav.
 • Type 1-miljømærker kræver uafhængig tredjepartscertificering.
 • Kravene skærpes regelmæssigt, og virksomhederne skal derfor løbende forbedre sig.