Kommuner ønsker flere miljømærkede løsninger inden for pavilloner og fast inventar

Københavns Kommune ønsker flere miljømærkede løsninger at vælge imellem på markedet inden for pavilloner og fast inventar. Ønsket bakkes op af 36 andre offentlige myndigheder – og de to brancher mødte talstærkt op, da Københavns Kommune for nylig havde inviteret til dialog om, hvordan ønsket kan blive opfyldt.

Kommuner ønsker flere miljømærkede løsninger inden for pavilloner og fast inventar

Omkring 50 indkøbere og leverandører, samt TMI (Træ- og Møbelindustrien) og DI Byggeri – havde taget imod invitationen og mødte op til markedsdialog om pavilloner og fast inventar

Københavns Kommune køber samlet ind for over 8 milliarder kroner om året. Politisk har kommunen besluttet at bruge sin indkøbsvolumen til at skubbe markedet i en mere bæredygtig retning. Det sker bl.a. gennem to årlige markedsdialoger med udvalgte brancher om, hvordan der kan komme et større udbud af produkter og serviceydelser med Svanemærket, EU-Blomsten eller tilsvarende.

I år handler markedsdialogen bl.a. om pavilloner til fx børnehaver og skoler samt fast inventar som fx skolekøkkener. Derfor havde Københavns Kommune i samarbejde med POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb), SKI og Miljømærkning Danmark inviteret disse brancher til stormøde den 15. november. Omkring 50 repræsentanter fra leverandørsiden – og fra TMI (Træ- og Møbelindustrien) og DI Byggeri – havde taget imod invitationen og mødte op til dialog.

Grønne offentlige indkøb er kommet for at blive

Københavns Kommune besluttede en politik om miljømærkede indkøb i 2017 og har siden da arbejdet for at fremme markedet for miljømærkede produkter:

- Vi holder de her dialogmøder, fordi vi gerne vil have flere produkter og ydelser på markedet med Svanemærket, EU-Blomsten eller andre såkaldte type 1-miljømærker. Samtidig vil vi gerne være meget tydelige i vores indkøbskrav. Hvis I kan levere miljømærkede løsninger og ydelser, så vil vi også gerne prioritere dem i vores udbud og indkøb. Derfor vil vi gerne i dialog med jer om, hvad der skal til, for at kommunen får et større udvalg af miljømærket fast inventar og pavilloner at vælge i mellem, sagde CSR-direktør i Københavns Kommune, David Salomonsen.

Han understregede, at opmærksomheden på offentlige grønne indkøb er kommet for at blive:

- Både vores politikere, KL, DI, Dansk Erhverv og forskellige tænketanke er enige om, at de offentlige indkøb skal i en mere bæredygtig retning. Alt peger på, at grønne produkter og tjenesteydelser fremover vil blive en afgørende forudsætning for at kunne levere til det offentlige marked.

Læs mere om Københavns Kommunes ambitiøse indkøbspolitik

Kommuner ønsker flere miljømærkede løsninger inden for pavilloner og fast inventar

Ole Wamsler, administrerende direktør hos Ajos, holdt oplæg om Ajos’ erfaringer med at have licens til at opføre svanemærkede pavillonbyggerier.

Kommunerne står i kø

Efter de indledende oplæg delte stormødet sig i to workshops. På den ene workshop, som handlede om pavilloner, kunne man bl.a. høre om Ajos’ erfaringer med at have licens til at opføre svanemærkede pavillonbyggerier:

- I Ajos har vi besluttet os for at levere svanemærkede løsninger, fordi vi tror på, at der er et marked for dem. Og så stiller Svanemærket nogle meget konkrete krav, som vi ikke selv har opstillet. Samtidig er der 3. partscertificering. Det betyder, at vi ikke behøver at lave en grøn selviscenesættelse, sagde Ole Wamsler, administrerende direktør hos Ajos.

For Ajos har beslutningen betydet, at kommunerne i dag står i kø. Men trods den gunstige konkurrencesituation ser Ajos alligevel gerne, at der kommer flere licenshavere på markedet:

- Hvis flere kommer med, så hjælper vi Københavns Kommune. Gør vi det, følger de andre store kommuner med, og så bliver det de private virksomheders tur til at efterspørge de svanemærkede løsninger, sagde Ole Wamsler og rettede en tak til København Kommune:

- I er med til at drive en udvikling blandt landets øvrige kommuner. Meget mere end I tror. Vi kan jo mærke, hvor meget der skeles til, hvad der sker i København.

Læs også: Kommunerne er vilde med miljømærker

36 offentlige myndigheder bakker op

I fast inventar-workshoppen var der også stor interesse for miljømærkning og Svanemærket i særdeleshed. Svanemærket stiller skrappe krav til kvalitet og lang holdbarhed. Derfor var der bred enighed om, at kvalitet og lang holdbarhed er meget væsentlige parametre at tage med i kommende udbud, så der ikke kun fokuseres på anskaffelsespris.

Læs også: Cirkulært fokus i Svanemærkets nye krav til møbler og fast inventar

Københavns Kommune blev desuden opfordret til at koordinere med andre kommuner:

- En virksomhed handler typisk med mange kommuner og skal ved hvert udbud bruge mange ressourcer på at sætte sig ind i den specifikke kommunes krav og metoder. Derfor bør Københavns Kommune få flere kommuner med, så der skabes en større volumen og mere ensartede miljøkrav, sagde chefkonsulent Didde Rishøj fra TMI.

Til det kunne Københavns Kommune oplyse, at 36 offentlige myndigheder – primært kommuner – allerede har udtrykt deres opbakning til indsatsen for at få flere svanemærkede pavilloner/fast inventar ved at underskrive en såkaldt interessetilkendegivelse.

Blandt dagens øvrige forslag var, at udbud skal indeholde en gevinst for dem, der har en certificering – og ønsker om længerevarende kontrakter, opfølgning og konkrete krav. De mange input indgår nu i Københavns Kommunes videre arbejde med kommende udbud.

Læs også: Københavns Kommune vil have flere miljømærkede hoteller

Hent slides fra mødet her