Velbesøgt dialogmøde om flere miljømærkede hoteller

Københavns Kommune vil have flere miljømærkede produkter på markedet og afholder hvert år to stormøder med udvalgte brancher. I 2021 er der blandt andet fokus på, hvordan vi får flere miljømærkede hoteller på de offentlige indkøbsaftaler. Derfor mødtes en række af hotelbranchens aktører for nylig til dialogmøde.

Københavns-kommunes-miljømærkepolitik

På dialogmødet om hoteller fortalte David Salomonsen, CSR-chef i Københavns Kommune, bl.a. om, hvorfor kommunen går efter Svanemærket, EU-Blomsten og andre såkaldte type 1 miljømærker.

’Hvordan får vi flere miljømærkede hoteller på de kommende offentlige indkøbsaftaler?’ Sådan lød det overordnede spørgsmål til leverandører og indkøbere på det dialogmøde, som Københavns Kommune havde inviteret til om indkøbsaftaler, hotelophold og miljømærker den 4. november. Mødet blev passende afholdt hos Scandic Copenhagen, der som resten af kædens hoteller i Danmark har et flag med det officielle nordiske miljømærke, Svanemærket, til at vejre foran hovedindgangen.

I alt deltog 38 indkøbere, leverandører, rådgivere og brancheforeninger – heraf var 16 forskellige hoteller og hotelkæder repræsenteret på mødet.

Københavns Kommune ønsker at sende et tydeligt signal

Københavns Kommune fik i 2017 en miljømærkepolitik, som bl.a. fastslår, at kommunen skal arbejde for at øge udbuddet af miljømærkede produkter og serviceydelser inden for områder, hvor der i dag er et begrænset udvalg af produkter med Svanemærket, EU-Blomsten eller tilsvarende. Derfor afholder Københavns Kommune hvert år to af denne type dialogmøder med udvalgte brancher.

Formålet med møderne er dels at give brancherne tid til at forberede sig på krav i kommende udbud, dels at indhente ideer til, hvordan Københavns Kommune, SKI og Miljømærkning Danmark bedst understøtter processen.

- Vi vil gerne være tydelige om, at vi går efter uafhængige miljømærker med kriterier, der er fastsat af nogen uden for branchen, og hvor der føres kontrol med mærkerne. Derfor går vi efter Svanemærket, EU-Blomsten og andre såkaldte type 1 miljømærker. Når vi stiller krav om disse miljømærker som mindstekrav, så kommer vi også til at købe ind efter det, lød det fra CSR-chef i Københavns Kommune, David Salomonsen, på dialogmødet om hoteller.

Svanemærket gav store besparelser

På mødet holdt både Økonomistyrelsen, SKI, Dansk Erhverv, HORESTA og Miljømærkning Danmark korte inspirationsoplæg. Og billedet var klart: Tendensen går i retning af, at flere og flere både private kunder og offentlige indkøbere prioriterer miljø og klima, også når de vælger et sted at sove i en fremmed by eller skal finde et sted at afholde møder og konferencer.

Også Scandic Hotels, der fik sit første svanemærkede hotel i 1999, var på podiet for at dele deres erfaringer. Og hoteldirektør Tom Filstrup havde et klart budskab til de fremmødte:

- Det stærkeste argument for at være svanemærket er for os, at vi har en tydelig skabelon for vores miljøindsats og en uvildig tredjepart, som hjælper os med at styre retningen. De årlige kontrolbesøg betyder, at vi får fanget de ting, der skal rettes op på, så vi hele tiden forbedrer os og har struktur på vores miljømæssige bæredygtighed. Det betyder, at vi hele tiden er på mærkerne, sagde Tom Filstrup med et glimt i øjet.

Scandic har da også oplevet en stor effekt ved at være svanemærket. I løbet af en tiårig periode sparede Scandic på nordisk plan 175 mio. SEK alene på el, vand og affald. Dertil kommer, at Scandic i udbud fra private og offentlige virksomheder oplever stigende krav til certificeringer.

Budskab fra deltagerne: Giv tid

Efter frokost fik deltagerne mulighed for at give input til Københavns Kommune og ikke mindst SKI, der så småt er gået i gang med den markedsundersøgelse, som skal danne grundlag for det kommende genudbud af SKI’s rammeaftale om hotelophold – og herunder de miljøkrav, der skal stilles i udbuddet.

Her blev bl.a. udtrykt ønske om, at det bliver tydeligt i udbuddet, hvilke miljøcertificeringer der efterspørges, og hvordan disse vægtes i tilbudsevalueringen. Desuden er det vigtigt at tage højde for, at hotellerne får en indfasningstid til at blive klar til at møde miljøkrav – herunder krav om miljømærker. Der var også en klar opfordring til Miljømærkning Danmark om at gøre det mere tydeligt for slutbrugerne, at ikke kun produkter, men også serviceydelser kan være certificeret med Svanemærket.

Læs mere om Københavns Kommunes ambitiøse indkøbspolitik 2019-2022.

Hent slides fra mødet her