Københavns Kommune gør status på miljømærkede indkøb

Københavns Kommune har for andet år i træk udgivet en årsrapport, som gør status på de initiativer, hvor kommunen tænker miljø og klima ind i sine indkøb. Et af de store og effektfulde initiativer er kommunens miljømærkepolitik.

Forside og indledning af Københavns Kommunes Årsrapport 2021 om bæredygtige indkøb ovenpå naturbaggrund

”Nationalt og internationalt har der aldrig været større opmærksomhed på, hvordan offentlige indkøb kan bruges som redskab til at nedbringe klima- og miljøeffekten fra vores forbrug.”

Sådan lyder det fra Sophie Hæstorp Andersen, overborgmester i Københavns Kommune, i forordet til kommunens årsrapport for bæredygtige indkøb, som netop er udgivet.

Og det er ikke uden grund, at der er fokus på de offentlige indkøb. Hvert år køber det offentlige varer og serviceydelser for 380 mia. kr. Alene Københavns Kommune køber hvert år ind for ca. 8,2 mia. kr. og er dermed også en af landets største offentlige indkøbere.

Derfor gør det også en forskel, når kommunen går i front og stiller miljø- og klimakrav til produkter og serviceydelser, der bliver købt. Det sker bl.a. gennem en ambitiøs indkøbspolitik, hvor miljømærkede indkøb og indsatsen for at udvikle markedet for miljømærkede produkter gennem en tidlig og fokuseret markedsdialog er i fokus. Københavns miljømærkepolitik fra 2017 er en af de indsatser, der er beskrevet i kommunens årsrapport for bæredygtige indkøb, som netop er udgivet.

Læs også: Københavns Kommunes ”Årsrapport 2021 – Bæredygtige Indkøb”


Dialoger skal føre til mindste aftryk på miljø og klima

Miljømærkepolitikken betyder, at Københavns Kommune køber miljømærkede produkter og servicer der, hvor markedet er tilstrækkeligt udviklet til, at der kan opnås konkurrence i udbuddet. Samtidig går kommunen i dialog med markedet for at øge udbuddet der, hvor markedet stadig er mere umodent.

I 2021 havde kommunen fokus på at udvide det miljømærkede sortiment inden for hoteller samt pavilloner og fast inventar.

”Vi holder markedsdialoger, fordi vi gerne vil have flere produkter og ydelser på markedet med Svanemærket, EU-Blomsten eller andre såkaldte type 1-miljømærker. Samtidig vil vi gerne være meget tydelige i vores indkøbskrav. Hvis markedet kan levere miljømærkede produkter og ydelser, så vil vi også gerne prioritere dem i vores udbud og indkøb. På den måde er dialogerne et vigtigt initiativ i forhold til vores vision om at fremme produkter, som bidrager effektivt til at nedbringe aftrykket på klima og miljø”, fortæller CSR-direktør i Københavns Kommune, David Salomonsen.

Læs også: Opdateret værktøj til arbejdet med grønnere indkøb


Markedsdialoger skubber både markedet og andre kommuner

Københavns Kommune har indtil videre gennemført markedsdialoger inden for otte forskellige produktområder, og ifølge den nye årsrapport har dialogerne stor effekt:

Siden dialogen om flere miljømærkede kontormøbler i 2018 er antallet af handelsnavne mere end femdoblet, mens antallet af licenshavere med svanemærket legetøj er vokset fra en til fire i perioden 2018 til udgangen af 2021. Et andet eksempel er madrasser både til større børn og barnevogne; også her er der i dag et større produktsortiment end før Københavns markedsdialog om denne produkttype i 2020.

”Det er tydeligt, at Københavns Kommunes indsats for flere miljømærkede produkter skaber en effekt i markedet. Resultaterne viser samtidig, at markedet er hurtigt til at reagere, når der er en klar og tydelig efterspørgsel efter mere miljørigtige produkter," siger Rikke Dreyer, chefkonsulent i Miljømærkning Danmark, og fortsætter:

”Men markedsdialogen har også en indirekte effekt – for når landets største kommune går i front, følger andre kommuner trop.”

Hvert år bakker en mange af landets kommuner op om Københavns Kommunes indsats ved at indsende interessetilkendegivelser. I årsrapporten kan man bl.a. læse om, hvordan Høje-Taastrup først bakkede op om Københavns indsats for mere miljømærket babyudstyr med en interessetilkendegivelse – og derefter stillede krav om miljømærker i et udbud af barnevogne.

Københavns Kommune har i 2022 valgt at gå i dialog med markedet om flere miljømærkede legepladsredskaber, fx klatrestativer og gynger, og hobbyartikler til børn, fx fingermaling og perler. Alle kommunale indkøbere vil snart modtage en invitation til at bakke op om indsatsen.

Læs også: Københavns Kommune ønsker flere miljømærkede legepladsredskaber og hobbyartikler til børn