Aluminium i miljømærkede plejeprodukter

Her kan du få svar på, hvad der er op og ned, når det gælder aluminiumsalte i svanemærkede plejeprodukter.

kvinde tager deodorant på

Aluminium i miljømærkede plejeprodukter 

Hvorfor kan man finde miljømærkede produkter med aluminium, når der er en risiko ved aluminium?
Miljømærkerne stiller skrappe krav til indholdet af kemiske stoffer i plejeprodukter, og vi holder hele tiden øje med den nyeste viden og forskning inden for kemikalier – også ift. aluminium. Når vi vejleder forbrugere og virksomheder om kemikalier, er det vigtigt, at vores vurderinger hviler på veldokumenteret, videnskabelig og uvildig viden. Derfor lægger vi os i mange tilfælde op af EU´s videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (SCCS) som er den instans i Europa, der har den største samlede viden om kemikalier i plejeprodukter.

I forhold til aluminium i antiperspirante deodoranter og solcreme mangler vi viden om, hvorvidt de optages gennem huden og derved kan være skadelige for kroppen. SCCS har i for-sommeren 2014 udgivet en risikovurdering ift. aluminium, som desværre konkluderer, at vi stadig har for lidt dokumenteret viden om, hvorvidt aluminium trænger gennem huden – og i givet fald kan give skadelige koncentrationer i kroppen. SCCS har derfor bedt producenterne om flere undersøgelser af deres produkter.  Det er afgørende at have et veldokumenteret viden grundlag i forhold at vurdere af, om aluminiumfremadrettet kan anvendes i miljømærkede produkter. Hvis SCCS kommer med en ny risikovurdering, som viser, at der er grund til det, eller hvis der i mellemtiden fremkommer anden veldokumenteret og uvildig viden, vil miljømærkerne selvfølgelig reagere på det og revurdere kriterierne for aluminium i svanemærkede plejeprodukter.

Kan man stole på miljømærker? 

Ja, det kan man. Når man køber miljømærkede produkter, ved man, at de er blandt de bedste på markedet, både når det gælder miljø, sundhed og kvalitet. Og man ved også, at de krav, der er stillet til produkterne, generelt går længere end lovgivningen. Eksempelvis stiller miljømærkede produkter skrappere krav til brug af parabener og andre stoffer, der står på EU´s liste over stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Og når det gælder brugen af phthalater og flammehæmmere er vi også foran lovgivningen.

Hvorfor lader I ikke tvivlen komme forbrugerne til gode? 

Det er altid en individuel afvejning fra sag til sag, hvornår vi mener, at sundheds- og miljørisikoen er for stor til, at vi vil acceptere den. Afvejningen hviler på en konkret vurdering af, hvor veldokumenteret risikoen er. Der er på nuværende tidspunkt ikke belæg for at forbyde aluminium i plejeprodukter, fordi vi ikke har tilstrækkelig videnskabelig viden om, hvorvidt aluminium optages gennem huden.

Hvorfor er der rejst bekymring ift. aluminium? 

Som med mange andre stoffer kan aluminium være skadelig i store koncentrationer, og man ved, at fx alle typer af aluminiumsalte er sundhedsskadelige, hvis de er til stede i kroppen i større mængder. Vi får små mængder af aluminium fra den mad, vi spiser, fordi aluminium findes naturligt i vores omgivelser. Derfor er man også blevet opmærksom på, at det måske er et problem, når vi udsættes for aluminium på huden fra fx antiperspirante deodoranter og solcreme, men det er kun risikabelt, hvis aluminium optages igennem huden og kommer ind i kroppen. Det er derfor ikke nødvendigvis problematisk at smøre aluminium på huden i det omfang, det sker med fx antiperspirante deodoranter. Sådan er det med flere stoffer.

Hvad skal jeg gøre som forbruger?
Miljøstyrelsen anbefaler, at man undlader at bruge deodorant lige efter, man har barberet eller vokset sig under armene, eller hvis huden er synligt skadet, f.eks. på grund af eksem. Det skyldes, at der er større risiko for, at aluminiumsalte og andre indholdsstoffer kan trænge ind i huden, når den har små (synlige eller usynlige) rifter eller sår.  Mængden af aluminium i solcreme er dog langt mindre end i deodoranter, men vi anbefaler, at man på samme måde på beskadiget hud bruger en solcreme uden aluminium.

Hvorfor er der aluminium i deodoranter? 

Aluminiumsalte er udbredt i antiperspirante deodoranter, fordi de er svedhæmmende og reducerer både fugt og lugt. Et alternativ til at bruge svedhæmmende produkter er at dække lugten af sved med andre lugte f.eks. parfume. Andre alternativer kan være bakteriehæmmende stoffer som f.eks. triclosan, der er en miljøgift, som både er sundheds- og miljøskadelig. Triclosan er ikke tilladt i svanemærkede produkter.

Hvorfor er der aluminium i solcremer? 

Alumina – også kaldet aluminiumoxid – kan bruges i solcremer til at stabilisere det fysiske solfilter titandioxid og dermed sørge for, at vi får den beskyttelsesfaktor, der står på produktet. Indholdet af aluminium i solcremer er væsentligt mindre end den mængde, der kan være tilsat i antiperspirante deodoranter, da funktionen er forskellig i de to produkter. De eksisterende alternativer til aluminium i solcremer har dog også udfordringer – på samme måde som alternativer til aluminiumsalte i deodoranter. Derfor kan svanemærkede solcremer indeholde en lille mængde aluminium uden at det ændrer ved, at svanemærket altid garanterer, at produkterne er blandt de allerbedste for både miljøet og sundheden.

Hvad er aluminium? 

Aluminium er et almindeligt forekommende metallisk grundstof. Det er det mest tilgængelige metal i jordens overflade.  Aluminium findes ikke i ren form i naturen, men kun bundet til andre stoffer i form af aluminiumforbindelser. Aluminiumsforbindelser findes derfor naturligt i drikkevand og landbrugsprodukter, og vi eksponeres således for aluminium gennem mad og drikkevand, men også fra lægemidler og kosmetik. I kosmetik er det aluminiumssalte, som bliver brugt. Det findes flere forskellige typer og sammensætninger af aluminiumsalte. De mest anvendte er Aluminium Chlorohydrate eller Aluminium zirconium tetrachlrohydrate, som er de to forbindelser, der normalt anvendes i antiperspirante deodoranter.