Bromerede flammehæmmere og miljømærkerne

DR Kontant havde tirsdag den 18. marts fokus på forbrugerprodukter med bromerede flammehæmmere. I denne artikel kan du få svar på, hvordan Svanemærket og EU's miljømærke Blomsten udelukker bromerede flammehæmmere i miljømærkede produkter, eller minimerer indholdet af dem til en bagatelgrænse.

Kan man finde miljømærkede produkter med bromerede flammehæmmere? 

Miljømærkede produkter har skrappere krav til kemikalier end lovgivningen. Og miljø- og sundhedsskadelige flammehæmmere er så godt som udelukket i miljømærkede produkter.

Svanemærket
I svanemærkede elektroniske og elektriske produkter er der ingen bromerede flammehæmmere i plastdelene. 

Når det gælder printkort i tv-apparater og computere kan der indgå bromerede flammehæmmere, hvis flammehæmmerne er bundet kemisk til plasten, hvorved den flammehæmmerne ikke kan frigives, og derfor ikke udgør nogen fare.

Blomstmærket
EU's Blomst begrænser også brugen af bromerede flammehæmmere, men begrænsningen afhænger af, hvordan flammehæmmeren indgår i produktet. Når det gælder printkort i tv-apparater og computere kan der indgå bromerede flammehæmmere, hvis flammehæmmerne er bundet kemisk til plasten, hvorved den flammehæmmerne ikke kan frigives, og derfor ikke udgør nogen fare.

Er de miljømærkede produkter mere brandfarlige? 

Nej. Det betyder ikke, at de svanemærkede og blomstmærkede produkter er brandfarlige; i stedet for bromerede flammehæmmere er der brugt flammehæmmere, som ikke indeholder brom og ikke er klassificeret som miljø-eller sundhedsskadelige.

Hvorfor er der rejst bekymring ift. bromerede flammehæmmere? 

Bromerede flammehæmmere kan fx afdunste fra møbler og computere i vores hjem og på vores kontorer og de er klassificeret som miljø- og sundhedsskadelige. Forskning viser bl.a. at bromerede flammehæmmere kan skade udviklingen af børns hjerner. 

Hvad skal jeg gøre som forbruger? 

Vi anbefaler, at du vælger de svanemærkede eller blomstmærkede produkter. Du finder miljømærkede varianter inden for computere, tv-apparater, møbler, madrasser og legetøj.

”Vi er glade for, at der nu kommer fokus på bromerede flammehæmmere i forbrugerprodukter. Som følge af den øgede bevidsthed om stoffernes skadelige virkning håber vi, at forbrugerne aktivt vil efterspørge produkter med Svanemærket eller EU Blomsten. Kun ved øget efterspørgsel vil endnu flere producenter ansøge om mærkerne, som jo er det synlige bevis for, at produkterne er kontrolleret af os” siger Trine Pedersen, kontrolchef i Miljømærkning Danmark.

Hvorfor er der bromerede flammehæmmere i de forskellige produkter? 

Brom tilsættes f.eks. plast og tekstiler for at forhindre brand i forskelligt inventar. 

Hvor findes bromerede flammehæmmere? 

De bromerede flammehæmmere findes i f.eks. computere, tv-apparater, møbler, madrasser og legetøj. Der findes enten svanemærkede eller blomstmærkede varianter inden for alle disse produkttyper. Du finder dem her: www.ecolabel.dk/da/produkter

Hvad er bromerede flammehæmmere? 

Se Miljøstyrelsens definition.