Kemikalierne omkring os

Der bliver hver dag udledt kemikalier fra produktion og brug af produkter, som spreder sig over hele kloden via luft og vand. Samtidig findes mange kemiske stoffer naturligt i vores omgivelser. Derfor er det i dag vanskeligt at sige, at noget er helt fri for skadelige kemikalier – Svanemærket og EU-Blomsten er dog i høj grad med til at begrænse mængden af kemikalier.

Kemisk baggrundsstøj

Bly, kadmium, kviksølv, fluorstoffer, dioxin, ftalater, flammehæmmere osv. Det er alle sammen stoffer, som vi har hørt meget om, og som vi gerne ville være foruden. Samtidig kommer der i takt med smartere og bedre produkter hele tiden nye stoffer til. Og det kan aflæses i vores omgivelser. Ifølge Institut for Luftforskning i Norge, kan man i dag måle mellem 500 og 1.000 stoffer i en indeklimaprøve, mens man for 20 år siden kun målte 50-100 kemiske forbindelser. 

Vind og vand fører kemikalier rundt i verden

Kemikalierne, som er at finde i mange produkter omkring os, eller som bliver brugt i produktionen, udledes til luften, i afløbet eller ender i naturen via vores affald. Men kemikaliernes rejse ender ikke her; vind og vand fører dem rundt i verden – også til afsidesliggende og øde områder som fx Arktis.

Det betyder, at selv om man beslutter sig for ikke at bruge skadelige kemikalier, kan de alligevel være svære helt at undgå:

- Det er velkendt, at fx økologiske afgrøder kan være forurenet med små mængder pesticider på grund af overførsel via blæst og regn. Det er desværre en situation, som er vanskelig helt at undgå, siger Lisbeth Engel Hansen, kriteriechef i Miljømærkning Danmark.

Stofferne er naturligt i vores omgivelser

Udover de kemikalier, som aktivt bliver tilsat produkter eller brugt i produktionen, findes der også en række stoffer naturligt i vores omgivelser.

Eksempelvis kan vores drikkevand indeholde uorganiske fluorstoffer. Man siger, at disse stoffer findes som et naturligt baggrundsniveau. Og hvis de er at finde i råvarer, fx i det træ, der bliver brugt til papir, eller i det vand, der bliver brugt i produktionsfasen, vil de typisk også være at spore i de færdige produkter.

Avancerede analyser kan måle bittesmå mængder

Mængderne af de stoffer, der fx er blevet overført via luften, eller som findes naturligt i et træ, er som regel meget meget små. Det vil sige, at de er nede på det, man kalder ppm-niveau. Ppm betyder parts per million – altså en milliontedel. Det er en meget lille, men målbar mængde.

Det skyldes bl.a., at metoderne for kemiske analyser bliver bedre og bedre – og at man i dag kan måle meget mindre mængder af et stof, end man kunne tidligere. Det betyder, at de mest avancerede analyser næsten altid vil afsløre et vist niveau af mange forskellige stoffer. 

Miljømærker begrænser de skadelige kemikalier

Vil du gerne begrænse din – og naturens – udsættelse for kemikalier, kan du kigge efter Svanemærket og EU-Blomsten. Målet med de to officielle miljømærker er nemlig at mindske forbrugets samlede miljøbelastning, og derfor er mærkerne baseret på en livscyklusbetragtning. Det betyder, at hele produktets livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering – er med i vurderingen, når kravene til miljømærkede produkter bliver fastsat.

- I praksis betyder det skrappe krav til kemikalier til miljømærkede produkter. Der bliver både stillet krav til de kemikalier, der bliver anvendt i materialer og i de færdige produkter. Når du vælger produkter, der er mærket med Svanen eller EU-Blomsten, er du derfor med til at begrænse tilførslen af skadelige stoffer til den natur, vi er en del af – og du nedsætter samtidig din og din families eksponering for kemikalier, forklarer Lisbeth Engel Hansen, kriteriechef i Miljømærkning Danmark.