MI

Kort om MI

MI er et konserveringsmiddel, der bliver brugt for at forhindre vækst af bakterier og andre mikroorganismer. Konserveringsmidler er nødvendige at anvende i visse produkter, især i produkter indeholdende vand. MI er allergifremkaldende. 

MI og miljømærkerne

Både Svanemærket og EU-Blomsten stiller skrappere krav til brug af MI, end lovgivningen gør. Eksempelvis er MI helt udelukket af alle svanemærkede plejeprodukter, vaskemidler og maskinopvaskemidler.

Miljømærkning Danmark ser gerne, at MI bliver erstattet af mindre problematiske konserveringsmidler inden for alle produkttyper. Vi har derfor – i samarbejde med de øvrige lande, som vi samarbejder med om Svanemærket og EU-Blomsten – stort fokus på MI, og vi arbejder for, at kravene til indholdet af MI skærpes.

Nedenfor kan du se, hvilke krav hhv. Svanemærket og EU-Blomsten stiller til MI inden for forskellige produkttyper. 

MI og miljømærkede plejeprodukter

MI er udelukket af alle plejeprodukter - dvs. også af de produkter, der bliver skyllet af huden.

Rinse-off plejeprodukter med EU-Blomsten kan indeholde MI, men lever op til skrappere grænseværdier end lovgivningens krav.

MI og miljømærket maling

Miljømærkerne stiller krav til både miljø og sundhed, men også til kvalitet. Derfor tillader Svanemærket og EU-Blomsten MI i maling i begrænsede mængder. Det skyldes, at vi lige nu ikke har kendskab til bedre konserveringsmidler, der fungerer under alle forhold, dvs. til alle farver og alle typer vandbaseret maling.

Både Svanemærket og EU-Blomsten skærpede dog grænseværdierne for MI væsentligt i 2014, hvor kravene til maling senest blev revideret.

Der findes silikatmalinger uden MI, men disse kan ikke anvendes til alle typer af maleopgaver og kan være stærkt irriterende for huden.

Gode råd
MI findes i dag i de fleste vandbaserede malinger. Der er dog intet krav om deklaration, så det er svært at undgå MI i maling. Derfor peger Miljøstyrelsen og Videncenter for Allergi på, hvad du kan gøre, hvis du skal male: 

  • Brug handsker, så du undgår direkte hudkontakt med malingen 
  • Luft grundigt ud – både når du maler, umiddelbart efter du har malet og hver dag de næste to uger til to måneder, for MI afdamper fra malingen, når den tørrer op.
  • Ophold dig mindst muligt i rummet, når det er blevet malet og undgå at sove i rummet i et godt stykke tid efter.
  • Begræns malerarbejde til få rum, så du lettest undgår at opholde dig i nymalede rum.
  • Mal i de varme måneder, hvor hærdningen går hurtigere, og hvor der er gode udluftningsmuligheder.

MI og miljømærkede rengørings- og vaskemidler

MI er udelukket i svanemærkede vaskemidler til både privat og professionel brug samt i maskinopvaskemidler.

MI er tilladt i begrænsede mængder i svanemærkede rengøringsmidler og håndopvaskemidler samt i produkter med EU-Blomsten.

De mængder, der må anvendes, er mindre end lovgivningens krav, og grænserne bliver løbende skærpet. Miljømærkning Danmark arbejder for, at brugen af MI helt forbydes i rengørings- og vaskemidler.