Miljømærkning af fødevarer

Nordisk Miljømærkning har udarbejdet et kriterieforslag til miljømærkning af bagerier og brød. Forslaget er udarbejdet med baggrund i en vurdering af hvor miljøbelastningen er størst i produktionskæden fra jord til bord. Og hvor miljømærkningen kan gøre en forskel for miljøet.

Brød

Nordisk Miljømærkning planlægger at lancere den nye produktgruppe i sommeren 2013. Og håber med disse kriterier at fremme efterspørgslen på mere miljøvenlige bagerier og brød. Formålet er at opnå en miljøgevinst ved at sætte krav ud fra en livscyklusvurdering. Dvs. at der sættes miljøkrav til alle led i produktionsprocessen fra dyrkning af en råvare til håndtering af affaldet.

Der stilles miljøkrav til både bageriet og brødet

Kravene har især fokus på råvaren (krav til økologi), hvorfra den største miljøbelastning stammer. Desuden indeholder kriterieforslaget krav til bagerierne, bl.a. til energiforbruget i produktionen, til affaldshåndteringen, kemikalieforbruget i rengøringen og opvasken, emballagen omkring brødet, transport af brødet og arbejdsmiljøet. Desuden sættes krav til kvalitet, der -for denne produktgruppe - er ensbetydende med krav til næringsindhold af brødet.

Ny produktgruppe, nye krav

I lyset af, at dette er en ny produktgruppe, der stiller nye typer af krav i mærkningsordningen, efterspørger man i Nordisk Miljømærkning især holdninger til følgende spørgsmål: 

  • Hvor stort skal kravet være til økologiske ingredienser? Dels i bageriets forbrug af ingredienser og dels i det færdige brød?
  • Krav til konventionelt dyrket mel og gryn?
  • Krav til energi i produktionen?
  • Pointkravene for at kunne opnå licens – hvad skal vægte mest?

Danmark har ikke deltaget i udarbejdelsen af forslaget til kriterier, da det danske miljømærkenævn var imod igangsættelsen af arbejdet. Der er pt. høring i alle de nordiske lande, ligesom Danmarks Miljømærkenævn skal afgive sin stemme til det endelige forslag. De vedtagne kriterier vil også være gældende i Danmark.

Alle kommentarer er meget velkomne til den nordiske proces. Og for yderligere at kunne imødekomme behovet for dialog inviteres alle interesserede desuden til