Svanemærket og parfume

Der er både begrænsninger på og krav til de parfumer, der må anvendes i svanemærkede produkter.

Produktbillede

Der vil altid være et bredt udvalg af parfumefri produkter med Svanemærket, der tilgodeser de forbrugere, som er særligt følsomme, eller som generelt vil undgå parfume.

Forbrugeren har derfor mulighed for at vælge, om plejeprodukter, vaskemidler og rengøringsprodukter skal være med eller uden parfume – og samtidig skåne natur og miljø samt passe på sig selv og sine nærmeste.

Svanemærket ser nemlig på hele produktets livscyklus for at mindske den samlede miljøbelastning. Det stiller også skrappe kemikaliekrav – til gavn for både miljøet og din sundhed.

Eksempelvis må svanemærkede hudplejeprodukter ikke indeholde MI eller andre konserveringsmidler, der er klassificeret som allergifremkaldende. Og heller ikke parabener og andre stoffer på EU’s liste over stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende.

Svanemærket stiller skrappe krav til parfume i produkter

Der er mange begrænsninger på og krav til de parfumer, der må anvendes i svanemærkede produkter.

Eksempelvis må plejeprodukter til voksne ikke indeholde de 26 deklarationspligtige parfumestoffer og parfumestoffer, der er klassificeret som allergifremkaldende, i mængder over 0,01 %, hvis der er tale om produkter, som skylles af. Det vil bl.a. sige bodyshampoo. I plejeprodukter, der bliver på huden, fx cremer, er kravet endnu skrappere. Her er kun tilladt 0,001 % af de nævnte parfumestoffer.

Et andet eksempel er vaskemidler, hvor deklarationspligtige parfumestoffer og parfumestoffer, der er klassificeret som allergifremkaldende, ikke må indgå i mængder over 0,01 %.

De anvendte parfumestoffer skal naturligvis leve op til samme skrappe miljøkrav som de øvrige stoffer i produkterne. 

Svanemærkede produkter til børn er altid fri for parfume

Parfume er ikke tilladt i plejeprodukter til børn. Det er heller ikke tilladt i andre produkter til børn som fx legetøj og bleer.

Svanemærket tillader parfume for samlet set at sikre flest mulige gevinster for miljø og sundhed

Der er mange forbrugere, der efterspørger produkter med parfume. For at sikre, at de vælger svanemærkede produkter og opnår flest mulige gevinster for miljø og sundhed – frem for i stedet at vælge produkter, der kan være langt mere belastende – har Svanemærket derfor valgt at tillade parfume, hvis det lever op til en række skrappe krav.

Læs mere om Svanemærket her