Vælg miljømærker og undgå ftalater

Det er vanskeligt helt at undgå ftalater, men du kan begrænse mængden ved at vælge produkter med miljømærkerne Svanemærket eller EU-Blomsten.

Vælg miljømærker og undgå ftalaterHvorfor er der ftalater i de forskellige produkter?

Ftalater bliver brugt til at blødgøre plastmateriale som PolyVinylChlorid (PVC), og de kan findes i mange forskellige hverdagsprodukter, bl.a. i:

  • Vinylgulve
  • Plastduge/dækkeservietter
  • Luftmadrasser
  • Slanger/haveslanger
  • Sko
  • Ledninger/kabler
  • Presenninger
  • Fugemasser
  • Legetøj

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvilke fordele er der ved at vælge miljømærkede produkter?

Du kan undgå mange ftalater ved at vælge miljømærkede produkter, idet Svanemærket og EU-Blomsten går foran lovgivningen. Eksempelvis er der forbud mod ftalater i svanemærket legetøj. Svanemærket og EU-Blomsten har også forbud mod en række ftalater i produkter, der indeholder væsentlige mængder plast. Dette omfatter produkter til din bolig, som f.eks. vinduer og bygningsplader. Miljømærkerne stiller ligeledes krav til indholdet af ftalater i elektronikprodukter, hvor en lang række ftalater ikke må være i hoveddelene af produktet. Også til miljømærket tøj bliver der stillet skrappe krav – det betyder bl.a., at der ikke må anvendes PVC-tryk med ftalater. 

Hvorfor er der rejst bekymring ift. ftalater?

Nogle ftalater er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Visse er med sikkerhed reproduktionstoksiske. Det vil sige, at de skader forplantningsevnen eller er årsag til skader på fostre og børn. 

Ftalater kan frigøres ved kontakt med vand eller ved kontakt med huden, og de kan fordampe til luften. Dermed kan ftalater spredes i miljøet, og her kan de fx indåndes, hvis de findes i indeklimaet. En ny undersøgelse fra DTU (oktober 2015) tyder på, at ftalater også kan optages gennem huden. 

Hvordan minimerer jeg udsættelsen for ftalater?

Vi anbefaler, at du vælger produkter mærket med Svanemærket eller EU-Blomsten. Du finder en oversigt over miljømærkede produkter her:www.ecolabel.dk/da/produkter

Ftalater kan fordampe til luften og bindes til støv. Derfor anbefaler Miljøstyrelsen, at man lufter grundigt ud med gennemtræk mindst to gange fem minutter hver dag samt gør rent en gang om ugen, hvor du støvsuger og tørrer af. Så fjerner du de stoffer, der er ophobet i støvet, og de stoffer, som sætter sig på overfladen i dit hjem.