10 styrker i forhold til cirkulær økonomi

Målet med Svanemærket og EU-Blomsten er at drive en miljømæssig bæredygtig udvikling – både ved at bane vejen til en mere miljømæssig bæredygtig fremtid og ved at sikre en maksimal miljøeffekt allerede i dagens samfund.

15 tips til en mere miljømærket arbejdsplads

Derfor stiller miljømærkerne produktspecifikke krav, og hele produktets livscyklus er med i vurderingen, når kravene bliver fastsat. Det sker først og fremmest ved at forholde sig til følgende seks parametre:

  • Krav til fornybare, recirkulerede og mere bæredygtige råvarer 
  • Skrappe kemikaliekrav 
  • Krav til reduceret brug af ressourcer og energi 
  • Kvalitetskrav og levetid 
  • Krav til produktdesign, demontering og reparerbarhed 
  • Krav til optimal affalds- og ressourcehåndtering. 

Dette fundament betyder, at Svanemærket og EU-Blomsten er oplagte redskaber til at fremme cirkulær økonomi – og dermed styrke virksomheders konkurrenceevne, fremme deres ressourceeffektivitet samt bidrage til at skabe nye forretningsmodeller og innovative løsninger. Nedenfor er listet 10 kendetegn ved Svanemærket og EU-Blomsten, der er med til at fremme cirkulær økonomi: