Den cirkulære økonomi er en del af klimaløsningen

Omstillingen til vedvarende energi og øget energieffektivitet er kun en del af løsningen på vores klimaudfordringer. For vi kan ikke bremse klimaforandringerne uden også at fremme den cirkulære økonomi og bidrage til ansvarligt forbrug og produktion. Det kræver stærke redskaber – som fx Svanemærket og EU-Blomsten.

Cirkulær økonomi i skov

Ifølge en rapport fra Ellen MacArthur Foundation kommer ca. 45 % af drivhusgasudledningerne fra forbrug og produktion. Derfor er håndtering af klimakrisen og omstilling til cirkulær økonomi i høj grad også to sider af samme sag. Ligesom omstilling til vedvarende energi kræver store investeringer, så kræver omstilling til cirkulær økonomi en markant indsats fra såvel forbrugere som offentlige indkøbere og ikke mindst virksomhederne. Her udgør miljømærkerne et væsentligt håndtag.

Svanemærket og EU-Blomsten er en del af løsningen

I den cirkulære økonomi er der fokus på, at materialer og produkter forbliver i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi i længst mulig tid. Det handler om at forebygge affald ved at sikre produkter med god kvalitet og lang levetid – og ved at muliggøre reparation eller opgradering. Det handler også om at sikre, at vi kan genbruge og genanvende materialer og produkter. Derfor er det bl.a. vigtigt at se på den måde, produkterne bliver designet på, og på de kemikalier, der indgår i produkterne. 

Nogle af de redskaber der kan være med til at fremme den cirkulære økonomi, og som derfor er essentielle at tænke ind som en del af klimaløsningen, er Svanemærket og EU-Blomsten. Det skyldes først og fremmest et stærkt fundament, hvor hele produktets livscyklus er med i vurderingen, når der bliver fastsat krav, og hvor der arbejdes med følgende seks parametre:

  • Krav til fornybare, recirkulerede og mere bæredygtige råvarer.
  • Skrappe kemikaliekrav.
  • Krav til reduceret brug af ressourcer og energi.
  • Kvalitetskrav og levetid.
  • Krav til produktdesign, demontering og reparerbarhed.
  • Krav til optimal affalds- og ressourcehåndtering.

Disse seks parametre har samtidig stor betydning for den samlede klimabelastning fra vores produktion og forbrug. Fx ved at reducere behovet for nye materialer som stål, cement, aluminium og plastik, som under produktionen udleder store mængder af drivhusgasser. En vigtig del af klimaindsatsen handler derfor om at fremme den cirkulære økonomi – og dermed ændre den måde vi designer, producerer og anvender produkter på. 

Cirkulær tankegang er en nødvendighed – og en mulighed

Den cirkulære tankegang er ikke kun en nødvendighed. Den er også en mulighed: 

En mulighed for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne, fordi det gavner virksomheders bundlinje at få mere ud af mindre ved fx at bruge færre materialer. 

En mulighed for at udvikle nye forretningsmodeller og innovative løsninger, fx ved at mindske afhængigheden af nye råvarer og i stedet bruge flere genanvendte materialer.   

Og en mulighed for at bremse klimaforandringerne fra flere sider – og dermed også sætte ind over for de 45 % af drivhusgasudledningerne, der kommer fra produktion og forbrug. 

Der er ingen grund til at tøve med at gribe muligheden: Med Svanemærket og EU-Blomsten har vi allerede stærke redskaber til at fremme den cirkulære økonomi og bremse klimaforandringerne. Redskaber, som virksomhederne kan bruge til at styrke deres klimaindsats og til at fortælle om den – og som forbrugere og offentlige indkøbere kan bruge til at træffe informerede bedre klimavalg.