Hvad er cirkulær økonomi?

Cirkulær økonomi er både en nødvendighed – og en mulighed. Her får du en kort introduktion til, hvad begrebet dækker over.

Mange rør ligger stablet

Flere og flere virksomheder har fokus på cirkulær økonomi. Og med god grund. Heri ligger nemlig både nøglen til at løse nogle af tidens største miljømæssige udfordringer og nøglen til at sikre virksomheder en stærk markedsposition i fremtiden. 

Cirkulær økonomi er en nødvendighed

Begrebet cirkulær økonomi er nemmest at forklare og forstå, hvis man samtidig ser på, hvad dets modsætning er, og hvorfor begrebet overhovedet er opstået: 

Flere mennesker på jorden, økonomisk vækst og en stadigt stigende velstand betyder, at den globale efterspørgsel og ressourceforbruget også stiger. Jordens ressourcer vokser til gengæld ikke, og de er heller ikke uendelige. 

Vi er derfor nødt til at se med kritiske øjne på vores produktion og vores forbrug – og nødt til at gøre op med den lineære form, hvor virksomheder producerer en vare og sælger den til forbrugeren, som smider den ud, når den er brugt. Og hvor resultatet er overforbrug af ressourcer og øgede affaldsmængder, som gemmer på ressourcer, der ville kunne anvendes til nye produkter. 

Hvis vi skal sikre en mere miljømæssig bæredygtig fremtid, er et af de nødvendige tiltag derfor at gøre op med den lineære økonomi og tænke i nye løsninger.

Cirkulær økonomi er en mulighed

Cirkulær økonomi handler om at sikre en mere effektiv og ansvarlig forvaltning af jordens ressourcer. Derfor er der fokus på at sikre, at materialer og produkter forbliver i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi i længst mulig tid. For på den måde bliver de råvarer, der allerede er udvundet, brugt så fornuftigt og så mange gange som muligt. 

Den cirkulære økonomi åbner mulighed for, at de ressourcer, som ellers ville være endt som affald, kan indgå i produktionen igen – eller som input i et helt nyt kredsløb. 

Cirkulær økonomi handler om at genanvende materialer. Derfor er det bl.a. vigtigt at se på den måde, produkterne bliver designet på, og på de kemikalier, der indgår i produkterne. Men cirkulær økonomi handler også om at forebygge affald, bl.a. via produkter med god kvalitet og lang levetid og via produkter, der kan repareres eller opgraderes. 

En omstilling til en mere cirkulær økonomi rummer ikke kun et stort potentiale for miljøet, men også for virksomheders konkurrenceevne.  Både fordi den cirkulære tankegang giver mulighed for at udvikle nye forretningsmodeller, og fordi det gavner bundlinjen at få mere ud af mindre ved at bruge færre materialer og øge genanvendelsen kan virksomheder få mere værdi ud af mindre.


Svanemærket og EU-Blomsten fremmer cirkulær økonomi

Svanemærket og EU-Blomsten er oplagte redskaber til at fremme cirkulær økonomi – både for producenter og indkøber. Det skyldes først og fremmest et stærkt fundament, hvor hele produktets livscyklus er med i vurderingen, når der bliver fastsat krav, og hvor man forholder sig til følgende seks parametre:

  • Krav til fornybare, recirkulerede og mere bæredygtige råvarer 

  • Skrappe kemikaliekrav 

  • Krav til reduceret brug af ressourcer og energi 

  • Kvalitetskrav og levetid 

  • Krav til produktdesign, demontering og reparerbarhed 

  • Krav til optimal affalds- og ressourcehåndtering.


Læs også: Miljømærkerne fremmer cirkulær økonomi

Læs også: Miljømærkernes 10 styrker i forhold til cirkulær økonomi