Mærkerne har enormt cirkulært potentiale

Svanemærket og EU-Blomsten rummer et enormt potentiale for fremme af cirkulær økonomi. Det har regeringen heldigvis øje for i sin nye strategi, skriver Miljømærkning Danmark.

Cirkulær økonomi

Selvom cirkulær økonomi fylder meget i debatten, er det stadig abstrakt og komplekst at forholde sig til: Ni ud af ti små og mellemstore virksomheder er positive over for cirkulær økonomi, men lidt over halvdelen mener ikke, at de ved nok til at anvende cirkulær økonomi i virksomheden (Miljøstyrelsen, 2017).

Regeringen har heldigvis haft blik for disse udfordringer i strategien for cirkulær økonomi og har tiltænkt de officielle miljømærker en væsentlig rolle.

Miljømærkerne er med under fokusområdet ”Cirkulær økonomi gennem design”. Design af produkter er afgørende for omstillingen til en cirkulær økonomi, da valgene i designfasen er bestemmende for produktets levetid, og for, om komponenter og materialer kan skilles ad og bruges igen med en høj værdi. Og miljømærkerne er netop operationelle redskaber, der guider og hjælper virksomheder med at designe mere miljømæssigt bæredygtige produkter og omstille sig til en mere cirkulær økonomi.

Læs også: ”Miljømærkerne er med i regeringens strategi for cirkulær økonomi”

Et åbenlyst redskab

Der er ingen grund til at lade det være op til den enkelte virksomhed at opfinde den dybe tallerken for at fremme cirkulær økonomi. Svanemærket og EU-Blomsten har mere end 25 års erfaring med at drive en miljømæssig bæredygtig udvikling. Og med at udvikle produktspecifikke og absolutte krav, hvor hele produktets livscyklus er med i vurderingen, når kravene bliver fastsat – og hvor kravene løbende strammes på baggrund af ny viden, nye teknologier og udviklingen i markedet.

Dette fundament betyder, at virksomhederne kan anvende Svanemærket og EU-Blomsten til at fremme cirkulær økonomi – og dermed styrke deres konkurrenceevne, fremme deres ressourceeffektivitet samt bidrage til at skabe nye forretningsmodeller og innovative løsninger.

Miljømærkerne er det måske mest åbenlyse redskab til at hjælpe især små og mellemstore virksomheder med at blive mere cirkulære:

Livscyklus, troværdighed og innovation

For det første er miljømærkerne et gennemtestet – og dermed trygt – koncept. Endda med uvildig tredjepartscertificering. Kravene bygger på en tilgang til livscyklus, hvor der er tænkt i cirkulære kredsløb med fokus på, at ressourcerne skal kunne anvendes igen og igen, og hvor man undgår at flytte en negativ miljøeffekt til et andet sted i livscyklus. En øvelse, der vil være umulig for den enkelte virksomhed selv at overskue. Og de produktspecifikke krav gør, at virksomheden får et skræddersyet redskab med maksimal effekt.

For det andet sikrer mærkerne, at virksomhedernes indsats bliver troværdig og effektiv. Kravene er tilpasset til, hvad der kan realiseres på dagens marked, og de tager udgangspunkt i dagens systemer og viden. Derfor er der for eksempel ikke krav til biologisk nedbrydelige materialer, da de forstyrrer affaldssystemerne, men i stedet krav der sikrer lang levetid og størst mulig genanvendelse. Og derfor er der ofte krav til energiforbruget, for det er endnu kun få steder, at størstedelen af strømforbruget kommer fra vedvarende energikilder. 

For det tredje strammes miljømærkernes krav løbende. Det sikrer en mere bæredygtig udvikling og motiverer til innovation – ikke mindst på områder, der gavner den cirkulære økonomi, da dette i takt med udviklingen også får øget fokus i kriterierne. For eksempel inden for brug af mere bæredygtige eller genanvendte råvarer og substitution af uønsket kemi. Det sikrer, at den enkelte virksomhed hele tiden er på forkant med udviklingen.

Miljømærkernes potentiale

Ni ud af ti nordiske forbrugere kender Svanemærket, og troværdigheden er høj. Samtidig har udbudsloven givet offentlige indkøbere mulighed for at stille krav om miljømærker. Det betyder, at virksomhederne øjeblikkeligt bliver belønnet for deres indsats i form af en efterspørgsel.

Det betyder også et enormt potentiale for at fremme den cirkulære økonomi via indkøb blandt både forbrugere, virksomheder, offentlige indkøbere og via byggebranchen. Derfor kan mærkerne også bruges til at indfri flere af strategiens initiativer.

Regeringen har øje for mærkernes potentiale – og vi ser frem til, at den vil være med til at understøtte udbredelsen af Svanemærket og EU-Blomsten.

Se også "10 styrker i forhold til cirkulær økonomi"

Artiklen blev ligeledes publiceret på Altingets hjemmeside den 11. oktober 2018.