FN’s verdensmål

Svanemærket og EU-Blomsten er stærke redskaber til at sikre en mere miljømæssig bæredygtig fremtid. De officielle miljømærker bidrager nemlig aktivt til en lang række af FN’s verdensmål, som er verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringerne inden 2030. Miljømærkerne bidrager især til at opfylde det 12. verdensmål om at sikre ansvarligt forbrug og produktion.

Verdensmål grid på baggrundsfoto med mark

I 2015 vedtog FN 17 verdensmål og hele 169 delmål, som skal bidrage til at løse mange af klodens problemer inden 2030. For at nå målene må alle gøre en indsats: regeringer, den private sektor, den offentlige sektor og hvert enkelt individ.

De nordiske lande ligger generelt godt i forhold til de fleste af verdensmålene, men har et forbedringspotentiale, når det gælder FN’s 12. verdensmål om at sikre ansvarligt forbrug og produktion. Her er de nordiske lande kun halvvejs i forhold til, hvad der kræves for at opfylde dette mål.

Svanemærket og EU-Blomsten er effektive redskaber til at realisere netop mål 12. Miljømærkerne arbejder nemlig for at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug – og hele produktets livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering – er med i vurderingen, når kravene til de miljømærkede produkter bliver fastsat. Dette sikrer både en mere miljømæssigt bæredygtig produktion og kontrol tilbage i leverandørkæden – og det sikrer mere miljømæssigt bæredygtige produkter til slutbrugeren.

Derudover bidrager Svanemærket til yderligere 10 af de øvrige verdensmål, mens EU-Blomsten bidrager til 9 yderligere. Hvilke mål, der er tale om, afhænger af produktgruppen. Du kan se, hvilke verdensmål miljømærkerne bidrager til på vores faktaark om Svanemærket og EU-Blomsten. Miljømærkernes primære fokus er miljøaspekter, men mærket lægger også vægt på sundhed og sociale aspekter, hvor det er relevant.

Svanemærket har kriterier for mere end 50 produktgrupper – EU-Blomsten for mere end 20. Udvalget er i dag på mere end 29.000 produkter og ydelser i Danmark. Samtidig giver udbudsloven offentlige indkøbere mulighed for at stille krav om mærkerne, og forbrugernes kendskab til mærkerne er højt. Der er således al mulig grund til at se Svanemærket og EU-Blomsten som en del af løsningen på klodens problemer. 

Faktaark om miljømærkerne og FN’s verdensmål

Læs mere om, hvordan Svanemærket bidrager til FN’s verdensmål: Hent faktaark. 

Læs mere om, hvordan EU-Blomsten bidrager til FN’s verdensmål: Hent faktaark

Kontakt

Har du spørgsmål til, hvordan miljømærkerne bidrager til FN’s verdensmål, er du velkommen til at kontakte Heidi Bugge, som er nordisk produktansvarlig. 

Hvis din virksomhed kunne tænke sig at høre mere om muligheden for at producere produkter med Svanemærket eller EU-Blomsten, der kan bidrage til FN’s verdensmål – og som kan være med til at gøre det enkelt for forbrugere og professionelle indkøbere at træffe mere miljørigtige valg – er du velkommen til at skrive til markedschef Henrik Hougaard

Læs mere

Se beskrivelse af alle FN’s verdensmål og delmål her.