Svanemærkede bilvaskehaller udleder færre metaller

cases

Skrappe krav til svanemærkede bilvaskehaller betyder, at de udleder færre uønskede metaller end konventionelle vaskehaller.

Hvis 1/3 af alle bilvaskehaller i Norden blev svanemærket, vil det reducere udledningen med 18.877 kg zink, 5.194 kg kobber, 1.279 kg krom, nikkel og bly samt 13 kg cadmium.

Svanemærkede bilvaskehaller har også et lavt vandforbrug, idet de har installeret et effektivt renseanlæg. Det betyder, at det vand, der bruges til bilvasken, renses og dermed genbruges, inden det ledes ud i et kontrolleret afløb.

Samtidig lever bilplejemidler op til skrappe krav i en svanemærket bilvaskehal. De skal bl.a. være uden nanopartikler, skadelige fluorstoffer og stoffer, der er på EU´s liste over stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Og en del af vaskemidlerne skal være svanemærkede.

Hent casen Svanemærkede bilvaskehaller udleder færre metaller