Svanemærkede hæve-sænke-skriveborde med mindre klimaaftryk

Udsnit af svanemærket skrivebord

Et svanemærket hæve-sænke-skrivebord, som bliver certificeret efter kriteriegeneration 5.0 (lanceres primo 2021), får et mindre klimaaftryk end et tilsvarende bord på markedsgennemsnittet. Alene grænser for energiforbruget til hhv. produktion af MDF-plade og til standby-funktion på motoren vil reducere CO2-udledningen med omkring 20 %.

Hertil kommer en række andre krav, som ikke er medtaget i beregningen, men som også vil føre til reduceret klima- og miljøbelastning. 

Det gælder f.eks. et krav om mindst 10 års garanti, om at mindst 70 % af virgine træråvarer skal være bæredygtighedscertificeret og skrappe kemikaliekrav. Hertil kommer krav til det stål, der anvendes til skrivebordets stålben. 

Hent casen: ”Svanemærkede hæve-sænke-skriveborde har et mindre klimaaftryk”