Svanemærkede lys sparer enorme mængder CO2

cases

Skrappe krav til de råmaterialer, som svanemærkede lys bliver lavet af, betyder, at svanemærkede lys udleder markant mindre CO2 end levende lys lavet af paraffin. Potentialet for at mindske klimaeffekten er dermed enorm:

Hvis alle levende lys på det europæiske marked var svanemærket, ville det give en besparelse på ca. 1.566.000 tons CO2 om året.

Der er samtidig grænser for, hvor meget sod lyset må afgive, og forbud mod en række stoffer. Fx ftalater, tungmetaller, parfume og kræftfremkaldende opløsningsmidler.

Hent casen ”Svanemærkede lys sparer enorme mængder CO2