Klima

Klima

Miljømærker er gode klimavalg

Miljømærkernes helhedsorienterede tilgang sikrer klimakrav, der giver størst effekt for den enkelte produktgruppe. Læs hvordan.

Cirkulær økonomi er en del af klimaløsningen

Cirka 45 % af drivhusgasudledningerne kommer fra forbrug og produktion. Læs, hvorfor cirkulær økonomi er en del af løsningen.

Svanemærkede skriveborde giver mindre klimaaftryk

Se beregning for, hvordan et svanemærket hæve-sænke-skrivebord – der er certificeret efter de nye møbelkriterier – giver lavere klimaaftryk.

Få succes med klimakommunikation

Hvordan kan vi tale om klimaforandringer på en måde, som får forbrugerne til at lytte? Få svaret i interviewet med den norske psykolog og forsker, Per Espen Stoknes.

Debat: Ensidigt fokus på CO2 kan skade kampen for kloden

Vi må ikke stirre os blinde på et CO2-tal og glemme at se på den samlede klima- og miljøbelastning – for så risikerer man at skade kampen for kloden. Læs debatindlægget (på Klimamonitor).

Tema: Miljømærkerne og cirkulær økonomi

Svanemærket og EU-Blomsten stiller produktspecifikke krav, og hele produktets livscyklus er med i vurderingen, når der bliver fastsat krav. Derfor er mærkerne oplagte redskaber til at fremme cirkulær økonomi.

Tema: Miljømærkerne og FN’s Verdensmål

Svanemærket og EU-Blomsten bidrager til FN’s verdensmål 12 om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer. Men også til en lang række af de øvrige verdensmål – bl.a. mål 13, klimaindsats.